Rëndësia e aftësive të komunikimit në vendin e punës

6 Mars '20

Rëndësia e aftësive të komunikimit në vendin e punës
	 	 

Aftësitë e komunikimit janë aftësitë që përdorim kur japim dhe pranojmë lloje të ndryshme të informatave. Aftësitë e komunikimit përfshijnë dëgjimin, të folurit, vëzhgimin dhe empatinë.

Sot shumica e kompanive janë në kërkim të kandidatëve që posedojnë aftësi të forta komunikuese. Folësit dinamikë dhe të përgatitur mirë vlerësohen shumë nga punëdhënësit dhe priren të fitojnë pozicione drejtuese dhe role të rëndësishme në kompani.

Komunikimi i mirëfilltë brenda një vendi pune mund të përcaktojë nëse një biznes, kompani ose individ është i suksesshëm apo jo. Për të theksuar rëndësinë e aftësive të komunikimit do t’i përmendim disa prej aftësive komunikuese thelbësore që duhet t’i përdorni në vendin e punës, si t’i përdorni ato aftësi qartazi dhe si mund t’i përmirësoni ato. Ndër aftësitë komunikuese që mund t’i përdorni e që ju ndihmojnë shumë në vend pune janë dëgjimi, empatia, durimi si dhe qëndrimi pozitiv.

Dëgjimi

Sigurisht se të jeni një folës i mirë ju ndihmon shumë, por të jeni dëgjues i mirë është thelbësore për komunikim të duhur. Në vendin e punës, përmes aftësisë së dëgjimit, ju jeni të gatshëm të njihni nevojat e tjetrit. Kësisoj, ju përafroni interesat dhe synimet e përbashkëta që keni me kolegët. Nëse doni t'i tregoni dikujt që me të vërtetë po i dëgjoni fjalët e tyre, është mirë të merrni shënime, këtë mund ta aplikoni sidomos gjatë mbledhjeve të punës.

Empatia

Në vendin e punës, ju do të jeni në kontakt me njerëz të tjerë, kështu që është e rëndësishme që të jeni të hapur për mendimet e të tjerëve, pa marrë parasysh nëse pajtoheni apo jo me ta. Të kuptuarit e emocioneve të tjerëve është një ndër aftësitë kryesore në vendin e punës. Mund të ju mundësojë të zgjidhni konfliktet, të krijoni ekipe më produktive dhe të përmirësoni marrëdhëniet tuaja me kolegët e punës.

Durimi

Në vendin e punës, është e rëndësishme të praktikoni durim me veten dhe me të tjerët. Sigurohuni që të jeni të durueshëm me shefin tuaj si dhe kolegët, në mënyrë që të mund të dëgjoni me të vërtetë ato që thonë njerëzit e tjerë. Jo të gjithë do të jenë në gjendje të ju kuptojnë, prandaj është mirë të jeni sa më i hapur dhe të merrni kohën tuaj kur të shpjegoni gjërat që duhet të bëhen në një mënyrë të caktuar.

Qëndrimi pozitiv

Mund të ketë ditë kur nuk ndiheni të motivuar të shkoni në punë. Të gjithë i kemi përjetuar ato ditë dhe kjo nuk do të thotë që e urreni punën tuaj. Çelësi është që gjithmonë të mbani një qëndrim pozitiv pavarësisht se sa të lodhur apo të zemëruar ndiheni. Asnjëherë nuk duhet t'i ngatërroni ndjenjat tuaja të jashtme me punën, sepse kjo mund të krijojë keqkuptime dhe konflikte me kolegët e tjerë. Nëse keni ndonjë problem ose mosmarrëveshje në punë, bisedoni me njerëzit që janë të përfshirë dhe gjeni mënyra se si t'i tejkaloni ato probleme. /Akademi Pune

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2024 - KosovaJob LLC