Nga puna praktike në punë me orar të plotë, si ta realizoni?

04 Mar, 2020

Nga puna praktike në punë me orar të plotë, si ta realizoni?
	 	 

Shumë punëdhënës që ofrojnë punë praktike e bëjnë këtë si mënyrë për të provuar dhe rekrutuar punonjës të rinj me orar të plotë. Punëdhënësit dëshirojnë që njerëzit të cilët bëjnë praktikë në kompaninë e tyre të kenë një etikë të fortë pune, të jenë të besueshëm, si dhe ta duan punën në mënyrë të pavarur dhe në mjedis ekipor. Nëse veç jeni në punë praktike dhe dëshironi të kaloni në punë me orar të plotë, mund të përdorni disa teknika specifike për të rritur mundësitë tuaja për t'u punësuar.

Krijoni një përshtypje të mirë

Raportet miqësore në punë kërkojnë aftësi të shkëlqyera komunikimi, si dhe qëndrim sa më pozitiv. Si praktikant/e është përgjegjësia juaj t'i tregoni mbikëqyrësit tuaj dhe të tjerëve brenda kompanisë që keni aftësitë që kërkohen, si personalisht ashtu edhe profesionalisht, që të përshtateni me kulturën e kompanisë. Nëse i kushtoni rëndësi misionit të kompanisë, kërkesat e saj, natyrën e punës dhe formën si vlerësohen punëtorët, kjo do t’ju ndihmonte ta fitonit vendin e punës.

Caktoni vetes qëllime/angazhohuni vazhdimisht

Vendosni qëllime personale që dëshironi të arrini gjatë praktikës dhe kërkoni nga mbikëqyrësi juaj për punë shtesë. Nëse e shihni se puna juaj është kryer, kërkoni projekte të reja ose informata rreth kompanisë, ose lexoni revistat profesionale. Caktimi i qëllimeve është veçanërisht i rëndësishëm për praktikantët, për tu siguruar që kanë përfituar aftësitë e duhura që kërkohen nga punëdhënësit.

Bëni sa më shumë pyetje

Shfrytëzoni mundësinë gjatë periudhës së praktikës që të parashtroni sa më shumë pyetje, sidomos rreth çështjeve të cilat nuk i kuptoni rreth punës apo industrisë. Kësisoj, ju arrini t’i tregoni punëdhënësit se jeni të motivuar dhe vërtet doni të mësoni gjithçka rreth punës. Praktikat janë një përvojë e shkëlqyeshme për të mësuar. Prandaj, sa më shumë pyetje që bëni, aq më shumë do të mësoni për punën dhe si funksionon industria. 

Zhvilloni etikën e punës

Gatishmëria që ju shfaqni për të përfunduar punën me çdo kusht, i jep punëdhënësit besimin se do të bëheni një anëtar i vlefshëm i ekipit nëse punësoheni. Prandaj, çdo ditë e më shumë tregoni punëdhënësit tuaj dëshirën që keni për të mësuar gjëra të reja dhe për t'u zhvilluar profesionalisht./AkademiPune  

Fillo Kuizin
Testojeni veten, mësoni më shumë dhe argëtohuni në të njejtën kohë nëpërmjet kuizeve që ofrojmë ne për ju.
 • Nga çka shkaktohet leproza?
  A
  Bakteret
  B
  Minjtë
  C
  Morrat
  D
  Lepujt
 • Si quhet një organizëm që jeton në kurriz të tjetrit organizëm?
  A
  Simbiozë
  B
  Fungi
  C
  Parazit
  D
  Spirohetë
 • Cili term mjekësor përdoret kur një person është pavetëdije?
  A
  Gjendje shoku
  B
  Koma
  C
  Alivanosje
  D
  Phlebitis
 • Cili hormon është i përfshirë në prodhimin e qumështit?
  A
  Prolaktina
  B
  Testosteroni
  C
  Estrogjeni
  D
  Oxytocin
 • Çfarë kuptimi ka termi mjekësor "prognozë"?
  A
  Vdekje
  B
  Proces i lëvizjes së gjymtyrëve
  C
  Rezultate të mundshme
  D
  Diçka që lidhet me zorrët
 • Cilën pjesë të trupit e godet në veçanti kanceri i gastritit?
  A
  Zemrën
  B
  Stomakun
  C
  Mushkëritë
  D
  Veshkat
 • Cili nga opsionet e mëposhtme konsiderohet çrregullim në ushqim?
  A
  Sepsisi
  B
  Bulimia
  C
  Fruthi
  D
  Herpesi
 • Cila nga të mëposhtmet nuk është vitaminë?
  A
  B1
  B
  Z
  C
  D
  D
  C
 • Në një trup që funksionon mirë, cili organ e prodhon insulinën?
  A
  Mushkëritë
  B
  Pankreasi
  C
  Veshkat
  D
  Melçia
 • Me çka merret një oftamolog?
  A
  Sistemin nervor
  B
  Çrregullimet e veshëve
  C
  Sistemin e qarkullimit të gjakut
  D
  Sëmundjet e syrit
1
/
10
ARTIKUJ TË NGJASHËM
Sa vlerësohen aftësitë ndërpersonale në punë?
Aftësitë ndërpersonale ndryshe njihen edhe si aftësi të buta, apo aftësi të inteligjencës emocionale. Këto aftësi lidhen me mënyrën se si komunikoni dhe bashëveproni me të tjerët. Aftësitë ndërpersonale janë një nga kriteret kryesore që përdoren për të vlerësuar kandidatët para se të punësohen. Pavarësisht nga lloji i punës që keni, është e rëndësishme të jeni i shoqërueshëm me bashkëpunëtorët dhe kolegët tjerë. Aftësitë ndërpersonale po ashtu njihen edhe si aftësi punësimi. Fjala "punësim" ka lidhje të ngushtë me rëndësinë e aftësive ndërpersonale. Ato janë aq thelbësore, pasi që punëdhënësit kanë pak gjasa të punësojnë kandidatët që nuk i posedojnë këto aftësi. Shumë punë, pavarësisht nga natyra e tyre, kërkojnë të paktën ndërveprim të qëndrueshëm me njerëzit e tjerë. Akademi Pune ju ofron disa nga aftësitë themelore ndërpersonale që ju ndihmojnë para dhe pas punësimit: Menaxhimi i konfliktit Pavarësisht nëse jeni menaxher ose punonjës, ndodh të ballafaqoheni me situata ku keni nevojë të zgjidhni konflikte në një moment të punës tuaj. Kjo mund të përfshijë zgjidhjen e ndonjë mosmarrëveshje ndërmjet dy anëtarëve të stafit, një klienti dhe kompanisë suaj apo edhe ndonjë mosmarrëveshje personale që mund të keni me ndonjë koleg. Te manaxhimi i konfliktit bëjnë pjesë aftësitë si: Zgjidhja e konfliktit Kritika konstruktive Këshillimi Ndërmjetësimi Udhëheqja Edhe nëse nuk jeni menaxher, është e rëndësishme të keni përvojë dhe aftësi udhëheqëse. Udhëheqja kërkon të jeni në gjendje të motivoni dhe inkurajoni të tjerët, si dhe të ndihmoni ekipin tuaj në arritjen e sukseseve. Në kuadër të udhëheqjes hyjnë aftësi si: Inkurajimi Motivimi Menaxhimi Empatia Pjesë e rëndësishme e të qenurit menaxher, punonjës dhe koleg i mirë është aftësia e kuptimit dhe shfaqjes së empatisë për të tjerët. Në empati bëjnë pjesë:   Mirësjellja Durimi Respekti Ndjeshmëria Komunikimi Një nga aftësitë më të rëndësishme ndërpersonale në çdo vend pune është komunikimi. Pavarësisht nëse punoni në IT, shërbim ndaj klientit apo ndonjë industri tjetër, do të duhet të jeni në gjendje të komunikoni qartë dhe në mënyrë efektive me të tjerët përmes komunikimeve me gojë dhe me shkrim. Te aftësitë komunikuese bëjnë pjesë: Komunikimi verbal Të folurit publik Komunikimi jo-verbal Puna në grup Edhe nëse puna juaj përfshin më shumë punë të pavarur, prap se prap duhet të jeni në gjendje të bashkëpunoni me të tjerët. Si pjesë e punës në grup hyjnë: Bashkëpunimi Ndërtimi i ekipit Shkëmbimi i ideve
Lexo më shumë
Si ta shkruajmë një email profesional?
E-mail është ndër format më profesionale të komunikimit, qoftë në marrëdhënie pune ose edhe jashtë saj. Një email shkruhet për arsye të ndryshme - për të caktuar një takim të rëndësishëm, për të shkëmbyer informacione, për të përcjellur dokumente, kërkesa, për të aprovuar diçka, etj. Sipas Harvard Business Review, punonjësit kontrollojnë emailet e tyre mesatarisht 74 herë në ditë si dhe dërgojnë dhe pranojnë më shumë se 150 emaile gjatë një dite. Ka shumë pika në të cilat mund të gaboni kur dërgoni një email. Prandaj, për të mësuar si shkruhet një email i mirë dhe pa gabime, nevojitet pak praktikë.  Vlen të theksohet se duhet t’i ikni sa më shumë gabimeve drejtshkrimore.   Një email i mirë, ka një strukturë të cilës duhet t’i kushtohet shumë vëmendje. Nëse emailin e dërgojmë tek një person i njohur apo familjar, atëherë edhe mund të mos i kushtohet shumë rëndësi strukturës. Mirëpo, kur atë ia drejtojmë ndonjë klienti apo bashkëpunëtori, atëherë duhet të respektohet struktura, të cilën do ta elaborojmë në vazhdim të këtij artikulli. Disa nga hapat që mund t’iu ndihmojnë në krijimin e një emaili profesional: Caktoni qëllimin. Para se ta shkruani një email, pyesni veten se çka prisni nga pranuesi pasi ta lexojë. P.sh, nëse pritshmëritë tuaja janë që pranuesi ta lexojë medoemos një dokument të bashkëngjitur, sigurohuni që ia keni shpjeguar mirë se për çka është dokumenti dhe pse juve ju nevojitet një përgjigje prej tij. Keni parasysh audiencën. Nëse emaili i dërgohet një personi të cilin nuk e njihni, tentoni të jeni sa më zyrtar dhe të mos përdorni shprehje të papërshtatshme. Ndërkaq, nëse email i dërgohet një kolegu me të cilin keni raporte të mira, mund të keni edhe një qasje pak më miqësore. Kontrolloni nëse email është pranuar. Shumica e njerëzve pranojnë një mori e-mailesh gjatë një dite dhe mbase mund të harrojnë të kthejnë përgjigje. Nëse personi nuk është përgjigjur as pas dy ditësh, kontaktojeni përsëri dhe mundohuni të tregoheni sa më të sjellshëm. Kontrollojeni para dërgimit. Gjithmonë këshillohet ta analizoni edhe njëherë mesazhin, që të mund t’iu ikni gabimeve të mundshme.   Përmbledheni emailin. Sot, jeta është shumë dinamike dhe njerëzit nuk kanë shumë kohë t’i analizojnë detajet. Kësisoj, tentoni ta shkruani një email përmbledhës i cili përmban të gjitha informacionet kryesore apo të nevojshme. Cila është struktura e një emaili të mirë? Një email i mirë ka një strukturë strikte. "subject line", përshëndetja, hyrja, përfundimi janë pjesë përbërëse të një emaili të mirë.   “Subject”. Nëpërmjet kësaj pjese, ju i mundësoni pranuesit të emailit të kuptojë më mirë se për çka po bëhet fjalë. Në rastet kur dëshironi të dërgoni një email dhe po tentoni të ndërtoni lidhje profesionale, keni parasysh se çka shkruani tek “subject”.  Kjo mund t’i bëjë njerëzit të kenë pritshmëritë e tyre se çka ka brenda në mesazh. Një subject line duhet të jetë shumë e mirë sepse përndryshe gjasat për ta hapur emailin janë të vogla. Në subject, mundohuni të shkruani një fjali përshkruese apo përmbledhëse të të gjithë e-mailit. P.sh nëse emaili thërret për një takim, atëherë tek subject mund ta shkruani "Takimi për projektin në marketing". Përshëndetja. Ky është rreshti i parë i një emaili. Ka shumë rëndësi se si i drejtoheni dikujt. Disa nga fjalitë që mund t'i përdorni janë: Përshëndetje i / e nderuar (nëse nuk e dini gjininë e personit), Përshendetje të nderuar ose të dashur (nëse i drejtoheni një grupi njerëzish).  Keni kujdes - mos e nisni kurrë një email pa një përshëndetje. Mesi i email-it. Mesazhi kryesor jepet në mes të një emaili. Kjo patjetër që duhet të jetë diçka specifike. Nëse duhet të nënvizoni shumë detaje, mundohuni t’i ndani në paragrafe që të jenë më të lehtë për t’u kuptuar. Përfundimet. Në këtë pjesë, përfundojeni të gjithë emailin me fjali përmbledhëse., si p.sh: Nëse keni paqartësi / vërejtje lidhur me dokumentet bashkëngjitur, mos ngurroni të na kontaktoni në çdo kohë. Përdorni edhe shprehje si: Me respekt, sinqerisht, juaji, çdo të mirë, etj.  Nënshkrimi / të dhënat. Tek kjo pjesë duhet të shkruhet emri dhe mbiemri juaj, titulli që mbani por edhe informacione të tjera me rëndësi. P.sh nëse jeni në marrëdhënie pune, duhet të shfaqet emri, adresa e kompanisë dhe numri kontaktues. Shumica e kompanive, nëpërmjet programeve mundësojnë që këto të dhëna të shfaqen automatikisht në fund të çdo emaili. Shembuj të e-maileve profesionale:  E -mail për një grup njerëzish Subject: Anulim i takimit Pëshendetje të nderuar, Me lejoni t’iu informoj se është shtyrë takimi për strategjitë në shitje, i planifikuar për ditën e mërkurë në ora 10:00. Ju kërkojmë shumë ndjesë për këtë ndryshim dhe shpresojmë në mirëkuptimin e secilit prej jush. Takimin tjetër për këtë çështje do ta mbajmë të mërkurën e ardhshme, duke filluar prej orës 9:00. Ju falemnderit shumë! Sinqerisht, (Emri dhe mbiemri) E-mail për një person Subject: Mundësi punësimi si dizajner Përshendetje e nderuara Zana, Uroj të jeni mirë dhe punët po iu ecin mbarë. Po ju shkruaj në lidhje me një mundësi shumë të mirë punësimi për ju, në kompaninë tonë (cekni emrin e kompanisë). Momentalisht, jam duke menaxhuar një projekt në fushën e marketingut digjital dhe jemi në kërkim të një dizajneri me orar të plotë. Puna mund të bëhet edhe nga shtëpia. Ju lutem më njoftoni ne rast se jeni e interesuar të bëheni pjesë e projektit dhe mund ta caktojmë një takim që t'i diskutojmë të gjitha detajet. Me respekt, (Emri dhe mbiemri) E-mail kontrollues: Përshëndetje Znj. Ana, Shpresoj që jeni mirë. Desha vetëm të sigurohem nëse i keni pranuar listat e kandidatëve të përzgjedhur. Gjithashtu, sa i përket takimit tuaj me z. Gashin - nuk e kemi caktuar ende një datë të fundit. A mund të më njoftoni cila prej datave është më e konvenueshme për ju për ta mbajtur takimin, 7 apo 8 tetor? Falemnderit shumë! (Emri dhe Mbiemri) Aftësitë në shkrimin e një emaili profesional janë shumë të nevojshme në ditët e sotme, qoftë nëse jeni në marrëdhënie pune ose jo. Prandaj, është e nevojshme që të praktikoni sa më shumë. Përdorni këshillat dhe shembujt e mësipërm dhe do të përpiloni emaile sa më profesionale në çdo komunikim. 
Lexo më shumë
Si të bëheni punëtorë të pavarur?
Puna si punëtor i pavarur ose freelancer është një mënyrë e lehtë e po ashtu edhe e shpejtë për të siguruar të ardhura. Kjo mund të realizohet në rast se keni aftësi në një drejtim të caktuar. Ju mund t’i ofroni shërbimet tuaja kompanive të ndryshme, duke punuar edhe nga shtëpia. Çka është një punëtor i pavarur (freelancer)? Një punëtor i pavarur është një punëtor që bën punë të veçantë për organizata apo biznese të ndryshme, dhe nuk punon gjatë gjithë kohës për një organizatë të vetme. Pse duhet të punoni si i pavarur? Ka një mori arsyesh se pse është frytdhënëse nëse keni një punë si freelancer. Me një punë të tillë, ju do të keni një metodë për të siguruar të ardhura shtesë. Përpos kësaj, e mira e kësaj pune është se mund ta nisni në çdo kohë dhe shumë shpejt. Krejt çka nevojitet është të bëni hulumtimin e saktë rreth klientëve për të cilët mund të kryeni shërbime. Puna si punëtor i pavarur është edhe fleksibile dhe gjithmonë iu lë kohë edhe për ta bërë nëj punë tjetër, me gjysmë orar. A ka mangësi ky lloj i punës? Ndonëse të mirat e kësaj pune janë shumë, duhet ta keni parasysh se mund të shoqëroheni edhe me disa mangësi. Pagesat ndonjëherë janë të çrregullta Menaxhimi i klientëve dhe projekteve kërkon shumë anagazhim Ka raste kur paga mund të jetë e ulët Cilat shërbime mund t’i kryejë një punëtor i pavarur? Ka shumë prej shërbimeve të cilat mund t’iu ofohen bizneseve apo organizatave si punëtor i pavarur. Disa prej profesioneve janë si vijojnë: Shkrimtar i pavarur Dizajner grafik Kontabilist Shërbime në marketing ose marrëdhënie me publikun Menaxher i rrjeteve sociale Si mund t’ia filloni? FIllimisht, ju duhet të zbuloni se cila është ajo aftësi e juaja të cilën mund t'ua ofroni kleintëve. Ju duhet të kujdeseni që ta keni një plan biznesi, një plan ku i nënvizoni shërbimet që mund t’i ofroni dhe një portfolio me punën tuaj.  Gjithashtu, një profil në LinkedIn është po ashtu shumë i nevojshëm në ditët e sotme, është një vend ku mund të gjeni shumë mundësi për punë të pavarura.
Lexo më shumë
Katër pyetje që duhet t’ia bëni vetes para një interviste pune
Secila intervistë pune dallon nga tjetra dhe për çdo intervistë që keni duhet përgatitje e veçantë. Para se të shkoni në një intervistë pune ku jeni ftuar, bëni një rishikim të arritjeve tuaja deri më tani, aftësitë dhe mangësitë që keni, si dhe ku keni nevojë për përmirësime. Janë disa pyetje që mund t’ia parashtroni vetes para çdo interviste pune, pyetje këto që do t’iu ndihmonin të keni një vetë-reflektim dhe një paraqitje sa më të mirë në momentin kur intervistoheni. Akademi Pune, ju njofton me këto pyetje. Me cilat arritje personale jeni krenar? Cilat arritje tuaja i veçoni nga tjerat? Selektoni disa që janë më të përshtatshme dhe që kanë ngjashmëri me vendin e punës ku aplikoni dhe që ndiheni rehat kur flisni për ato arritje. Vlerësoni se si ato momente kanë ndikuar tek personaliteti juaj. A ju kujtohet ndonjë rast kur keni bërë një zgjedhje që ka pasur rezultate pozitive në karrierën tuaj? Apo ndonjë aftësi për të cilën nuk keni qenë në dijeni se e posedoni, por me praktikë keni arritur ta përvetësoni mjaft mirë? Gjithashtu, reflektoni edhe në gabimet që mund t’i keni bërë dhe mësimet që keni marrë nga ato gabime. Cilat janë fushat kyçe ku doni të përmirësoheni? Filloni me gjërat që kanë lidhshmëri me punën tuaj, por kushtoni rëndësi edhe fushave të tjera në jetën tuaj. Fokusi në këtë pyetje, ju ndihmon të jeni realist për punën që jeni të gatshëm ta bëni, si dhe të shfaqni vullnet në fushat ku doni përmirësim. Cilat shkathtësi që posedoni ju veçojnë nga të tjerët? Pa dyshim se ka diçka që ju veçon nga të tjerët. Kujtoni ndonjë rast me shoqëri ose në vend pune ku ju jeni sjellur ndryshe nga të tjerët dhe keni marrë situatën nën kontrollë. Përgjigja që do jepni kur intervistuesit ju pyesin për shkathtësitë luan rol të madh, kjo pasi që ata shohin vetëbesimin që ju keni dhe potencialin që shfaqni për atë vend pune. Ku e shihni veten pas 3 apo 5 vitesh? Kjo mund të jetë pyetje pak e ndërlikuar, por është shumë e rëndësishme se ku e shihni veten tuaj në të ardhmen dhe vizionin që keni. Bëni një vlerësim të viteve paraprake dhe pyesni veten se cilat janë ndryshimet që kanë ndodhur në jetën tuaj gjatë këtyre viteve, si dhe a i keni parashikuar këto ndryshime? Ka shumë pyetje në intervista pune që lidhen me të ardhmen tuaj, si p.sh ku e shihni veten dhe cilat janë objektivat tuaja. Intervistuesit kur e bëjnë ketë pyetje, nuk kërkojnë një plan specifik, por më shumë një ide të përgjithshme të aspiratave që ju keni. 
Lexo më shumë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë, i çertifikuar nga Bureao Veritas me ISO 9001: 2015 për Menaxhimin e Cilësisë.