Nga puna praktike në punë me orar të plotë, si ta realizoni?

4 Mars '20

Nga puna praktike në punë me orar të plotë, si ta realizoni?
	 	 

Shumë punëdhënës që ofrojnë punë praktike e bëjnë këtë si mënyrë për të provuar dhe rekrutuar punonjës të rinj me orar të plotë. Punëdhënësit dëshirojnë që njerëzit të cilët bëjnë praktikë në kompaninë e tyre të kenë një etikë të fortë pune, të jenë të besueshëm, si dhe ta duan punën në mënyrë të pavarur dhe në mjedis ekipor. Nëse veç jeni në punë praktike dhe dëshironi të kaloni në punë me orar të plotë, mund të përdorni disa teknika specifike për të rritur mundësitë tuaja për t'u punësuar.

Krijoni një përshtypje të mirë

Raportet miqësore në punë kërkojnë aftësi të shkëlqyera komunikimi, si dhe qëndrim sa më pozitiv. Si praktikant/e është përgjegjësia juaj t'i tregoni mbikëqyrësit tuaj dhe të tjerëve brenda kompanisë që keni aftësitë që kërkohen, si personalisht ashtu edhe profesionalisht, që të përshtateni me kulturën e kompanisë. Nëse i kushtoni rëndësi misionit të kompanisë, kërkesat e saj, natyrën e punës dhe formën si vlerësohen punëtorët, kjo do t’ju ndihmonte ta fitonit vendin e punës.

Caktoni vetes qëllime/angazhohuni vazhdimisht

Vendosni qëllime personale që dëshironi të arrini gjatë praktikës dhe kërkoni nga mbikëqyrësi juaj për punë shtesë. Nëse e shihni se puna juaj është kryer, kërkoni projekte të reja ose informata rreth kompanisë, ose lexoni revistat profesionale. Caktimi i qëllimeve është veçanërisht i rëndësishëm për praktikantët, për tu siguruar që kanë përfituar aftësitë e duhura që kërkohen nga punëdhënësit.

Bëni sa më shumë pyetje

Shfrytëzoni mundësinë gjatë periudhës së praktikës që të parashtroni sa më shumë pyetje, sidomos rreth çështjeve të cilat nuk i kuptoni rreth punës apo industrisë. Kësisoj, ju arrini t’i tregoni punëdhënësit se jeni të motivuar dhe vërtet doni të mësoni gjithçka rreth punës. Praktikat janë një përvojë e shkëlqyeshme për të mësuar. Prandaj, sa më shumë pyetje që bëni, aq më shumë do të mësoni për punën dhe si funksionon industria. 

Zhvilloni etikën e punës

Gatishmëria që ju shfaqni për të përfunduar punën me çdo kusht, i jep punëdhënësit besimin se do të bëheni një anëtar i vlefshëm i ekipit nëse punësoheni. Prandaj, çdo ditë e më shumë tregoni punëdhënësit tuaj dëshirën që keni për të mësuar gjëra të reja dhe për t'u zhvilluar profesionalisht./AkademiPune  

KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 for Quality Management
Copyright © 2024 - KosovaJob LLC