Disa mënyra për ekuilibrim të punës dhe jetës private

27 Feb, 2020

Disa mënyra për ekuilibrim të punës dhe jetës private
	 	 

Të kesh një ekuilibër të mirë të punës dhe jetës ka efekte të shumta pozitive. Këtu bëjnë pjesë zvogëlimi i stresit, lodhja nga puna, si dhe mirëqenja e përgjithshme. Kjo është e dobishme si për punonjësit ashtu edhe për punëdhënësit.

Shpesh, puna jonë mund të marrë primatin mbi gjithçka tjetër në jetën tonë. Dëshira jonë për të pasur sukses profesional mund të na bëjë të harrojmë mirëqenien tonë. Sidoqoftë, krijimi i një ekuilibri harmonik të punës dhe jetës private është thelbësor për të përmirësuar jo vetëm shëndetin tonë fizik, emocional dhe mendor, por edhe shëndetin tonë në karrierë.

Punëdhënësit që janë të angazhuar të ofrojnë ambiente që mbështesin ekuilibrin e punës dhe jetës private për punonjësit e tyre kanë përfitime të mëdha, pasiqë kësisoj ata kanë më pak raste mungesash dhe gëzojnë një fuqi punëtore më besnike dhe produktive. Kur krijoni një ekuilibër ndërmjet jetës dhe punës që funksionon për ju, kushtoni kohë vlerësimit të nevojave tuaja.

Të keni fleksibilitet, do të thotë që ka ditë kur duhet të punoni edhe jashtë orarit të punës, kësisoj ju krijoni kohë më vonë gjatë javës për të shijuar aktivitete të tjera. Pavarësisht se si e organizoni kohën tuaj, duhet t'i kushtoni rëndësi të madhe krijimit të një ekuilibri për të qenë të suksesshëm si në punë ashtu edhe në jetën tuaj personale.

Akademi Pune ju sjell disa mënyra për të krijuar ekuilibër më të mirë të punës dhe jetës private:

1. Pranoni që nuk ekziston ekuilibri 'perfekt' i punës dhe jetës private

Kur dëgjoni "ekuilibër punë-jetë", me siguri se imagjinoni të keni një ditë jashtëzakonisht produktive në punë dhe të largoheni herët për të kaluar gjysmën tjetër të ditës me miqtë dhe familjen. Kjo mund të duket ideale, por nuk është gjithmonë e mundur.
Mos kërkoni patjetër orarin e "përsosur", pasi është më e rëndësishme ta përpiloni një orar real që i përshtatet nevojave tuaja. Ka ditë kur ju jeni të përqendruar më shumë në punë, ndërsa ditëve tjera mund të keni më shumë kohë dhe energji për të ndjekur ndonjë hobi që keni ose ta kaloni kohën me të dashurit tuaj. Ekuilibri ideal arrihet me kalimin e kohës, jo brenda një dite.

2. Gjeni një punë që e doni

Puna nuk është vetëm një mënyrë për të fituar para, por duhet t'ju shërbejë si financiarisht ashtu edhe emocionalisht. Nëse e urreni atë që bëni, kjo ndikon negativisht në zhvillimin tuaj emocional si dhe në produktivitetin tuaj. Ju nuk keni nevojë ta doni çdo aspekt të punës tuaj, por duhet të jetë sadopak emocionuese dhe të mos keni bezdi të zgjoheni nga shtrati çdo mëngjes për të shkuar në punë.

3. Jepni prioritet shëndetit tuaj

Shëndeti juaj i përgjithshëm fizik, emocional dhe mendor duhet të jetë prioriteti juaj. Nëse keni probleme me ankth ose depresion dhe mendoni se terapia do t'ju sjellë dobi, është tejet normale të konsultoheni të ndonjë psikolog që do t'ju ndihmonte. Prioriteti që i jepni shëndetit tuaj, para së gjithash ju bënë punonjës dhe person më të mirë. Pasiqë, një shëndet jo i mirë si mendor ashtu edhe fizik ka ndikim në performancën tuaj në punë.

4. Kushtoni më shumë kohë vetes dhe të afërmve tuaj

Edhe pse puna juaj është shumë e rëndësishme, ajo nuk është e gjithë jeta juaj. Nëse nuk planifikoni mirë për kohën që duhet t'ja kushtoni vetes dhe të afërmve tuaj, kurrë nuk do të keni kohë të bëni gjëra të tjera jashtë punës. Pavarësisht se sa i ngjeshur mund të jetë orari juaj, në fund të fundit ju vetë e keni kontrollin e kohës dhe jetës suaj. /Akademi Pune

Fillo Kuizin
Testojeni veten, mësoni më shumë dhe argëtohuni në të njejtën kohë nëpërmjet kuizeve që ofrojmë ne për ju.
 • Cili është termi mjekësor për fjalën “vjellje”?
  A
  Emesis
  B
  Syncope
  C
  Aspirating
  D
  Arrhythmia
 • Cila fjalë e përshkruan “njeriun që nuk merr frymë“?
  A
  Apnea
  B
  Edema
  C
  Emesis
  D
  Aphasic
 • Cili term mjekësor i përshkruan qelizat e kuqe të gjakut?
  A
  Leukocitet
  B
  Eritrocitet
  C
  Limfocitet
  D
  Asnjëra nga këto
 • Cili term mjekësor përshkruan gjakun në urinë?
  A
  Hematuria
  B
  Hematocrit
  C
  Uremia
 • Kujt i referohen parashtesat cardi dhe cardio?
  A
  Mushkërive
  B
  Pankreasit
  C
  Zemrës
  D
  Veshkave
 • Çka është osteoporoza?
  A
  Poret në lekurë
  B
  Dobësimi i eshtrave
  C
  Humbja e dëgjimit
  D
  Humbja e shikimit
 • Cili term përdorët për ta përshkruar “skuqjen e lekurës”?
  A
  Cyanosis
  B
  Jaundice
  C
  Ephelides
  D
  Erythema
 • Cili është termi për “dhimbjen e kokës”?
  A
  Cephalgia
  B
  Diaphysis
  C
  Eisinophil
  D
  Migraine
 • Cili term mjekësor e përshkruan zmadhimin e gishtit ose shputës?
  A
  Kyphosis
  B
  Diaphysis
  C
  Dactylomegaly
 • Cili sistem i trupit lidhet me parashtesën neuro?
  A
  Nervor
  B
  Endokrinor
  C
  Qarkullues
1
/
10
ARTIKUJ TË NGJASHËM
Gjërat që duhet t’i dini para ngritjes në pozitë
Nëse e doni punën që bëni, pa dyshim që edhe sukseset nuk do të mungojnë. Pa marrë parasysh se ku dhe çka punoni, nëse keni përkushtim në atë që bëni, ngritja në pozitë mund të arrihet shpejt. Mirëpo, ngritja në pozitë nënkupton përgjegjësi dhe sfida të reja për të cilat nevojitet përgatitje paraprake që të mos bëni gabime në hapa.  Akademi Pune ju sjellë me disa këshilla para se ta pranoni ngritjen në pozitë. Rishqyrtoni gatishmërinë tuaj për pozitën e re Mos nxitoni të jepni përgjigje pozitive që në fillim. Duhet të jeni i sinqertë me veten, rishqyrtoni se pse pikërisht ju jeni përzgjedhur për atë pozitë dhe nëse posedoni aftësitë e kërkuara. Pozita e re kërkon përgjegjësi të reja. Prandaj, vlerësoni mirë situatën, përgatitjen tuaj profesionale dhe emocionale para se ta pranoni pozitën e re në kompani. Në pozitën e re mund t’iu delegohen detyra me rëndësi më të theksuar që kërkojnë qasje të një udhëheqësi. Ky tranzicion në pozitën e udhëheqësit mund të jetë mjaft sfidues si për ju, ashtu edhe për ekipin tuaj të punës. Kuptojeni se kush janë njerëzit me të cilët do të punoni nga afër Në pozitën e re, do të punoni edhe me njerëz të rinj që mund t’ju shohin më shumë si konkurrent se sa kolegë pune. Prandaj hulumtoni paraprakisht se nga kush do të rrethoheni në pozitën e re, në mënyrë që ta keni një pikëpamje më të mirë për ta dhe ta filloni bashkëpunimin me qasje të duhur. Shkruani një listë se çka saktësisht mund të pritet nga ju Në rolin e ri që pritet ta merrni mund të ketë raste ku duhet të thoni gjëra që nuk doni t’i thoni, apo të silleni në mënyra që mendoni se janë të papranueshme dhe që mund ta dëmtojnë imazhin tuaj. Hulumtoni të gjitha detyrat, natyrën e punës dhe objektivat që ju presin para se ta pranoni pozitën e re. Përpiloni një plan për detyrat e pozitës së re Hartimi i një plani, do të tregonte se me sa seriozitet e keni marrë ngritjen në pozitë. Caktimi i objektivave dhe synimeve do t’ua lehtësonte punën dhe gatishmërinë tuaj për sfidat që ju presin në pozitën e re. Kësisoj, ju do t’i tregonit punëdhënësit tuaj se posedoni shkathtësitë e kërkuara dhe që nuk ka gabuar në përzgjedhjen e bërë. Ngritja në pozitë ka përparësitë dhe mangësitë e saj. Prandaj, mos u mashtroni nga një pozitë e re që ju ofrohet nga punëdhënësi vetëm nëse paga është më e lartë, por analizoni edhe jetëgjatësinë e asaj pozite qu ju ofrohet, ndikimin që do të ketë në karrierën tuaj dhe kontributin që mund ta ofroni. /AkademiPune
Lexo më shumë
SI TA SHKRUAJMË NJË CV PROFESIONALE?
CV është term latin - curriculum vitae, që në shqip do të thotë shtegu i jetës sime apo rrjedha e jetës sime. Ky term përdoret për dokumentin ku shkruhen të dhënat personale dhe profesionale të një individi. CV-ja është dokument shumë i rëndësishëm që përdoret kur duam të aplikojmë për ndonjë vend pune. Si i tillë, duhet të shkruhet në mënyrë sa më profesionale. Para se të shkruhet një CV, është mirë që të hulumtohet se çka po kërkon kompania ku ju dëshironi të aplikoni për punë. Pastaj ju mund ta dini saktë se cilat kualifikime apo aftësi që ju i posedoni, i përshtaten edhe kompanisë. Çka duhet të ketë një CV e mirë? Cilësia e CV-së varet nga përmbajtja, drejtshkrimi, estetika dhe kronologjia. E një CV cilësore rritë shancat për punësim.  Një CV e mirë duhet të përmbajë: Të dhënat personale. Këtu hyjnë emri dhe mbiemri,  data e lindjes, numri i telefonit, e-maili dhe adresa e vendbanimit. Të dhënat profesionale. Këtu hyjnë përvoja e punës, edukimi, kualifikimet si dhe çdo lloj reference të cilën ju e posedoni. Shkruani të gjitha punët që keni pasur. Tek pjesa e të dhënave profesionale duhet të shënohen saktësisht të gjitha punët të cilat ju i keni bërë që nga fillimi i karrierës suaj deri në momentin kur aplikoni për një punë tjetër. Punët të cilat i përshtatën fushës në të cilën po aplikoni duhet t’i vendosni sa më lartë në CV. Ato që nuk lidhen me fushën apo pozitën e punës në të cilën aplikoni, nuk është se iu interesojnë shumë punëdhënësve tuaj potencialë. Shkruani edukimin tuaj. Edukimi luan një rol kyç kur shqyrtohet një CV. Në fillim, shkruani nivelin e shkollimit që keni kryer si: shkolla fillore, e mesme apo universiteti. Të gjitha nivelet duhet të shkruhen në mënyrë kronologjike. Pas shkollimit, cekni kurset apo trajnimet që keni kryer, gjithmonë duke i shoqëruar edhe me të dhëna tjera si emrin e kursit apo trajnimit, kohën kur e keni mbajtur trajnimin si dhe emrin e institucionit që e ka organizuar atë. Nënvizoni aftësitë apo shkathtësitë tuaja. Aftësitë është e preferueshme t'i përshtaten pozitës për të cilën po aplikoni. Varësisht nga formati i CV-së, tek aftësitë mund të cekni edhe gjuhët e huaja të cilat i flisni ani pse gjuhët mund të jenë edhe si rubrikë e veçantë. Përmendni çertifikatat që keni pranuar gjatë karrierës suaj. Cekni se çfarë lloj çertifikate keni marrë, emrin e institucionit nga i cili e keni marrë atë çertifikatë si edhe kohën kur e keni pranuar atë. Interesimet apo hobitë tuaj poashtu mund të kenë rëndësi për një kompani. Kësisoj, varësisht nga kërkesat e kompanisë, ju mund t'i shënoni interesimet apo edhe anët tuaja të forta - gjë që mund të ndikojë për mirë në punësimin tuaj. Edhe kandidatët më të mirë mund të diskualifikohen nëse aplikojnë për një vend pune me një CV të shkruar me gabime. Prandaj, kur shkruhet një CV duhet të analizohet me detaje. KosovaJob ju sjell disa sygjerime, të cilave nëse u përmbaheni mund të shmangni diskualifikimin tuaj. Mos e përdorni të njejtën CV për secilën pozitë që aplikoni. Mos e shkruani CV-në duke përdorur një gjuhë jo të duhur. Kushtoni rëndësi email-it personal nëpërmjet të cilit ju e kryeni aplikimin - mos e dërgoni CV-në tek punëdhënësi nga ndonjë email që mund të jetë i papërshtatshëm. CV-ja mos të jetë e gjatë më shumë se dy faqe. Në një CV mos përfshini: Përvojat e punës të cilat janë të parëndësishme. Arritjet të cilat mund të mos konsiderohen saktësisht arritje Informacione shumë private (orientimin seksual apo bindjet fetare). Për të krijuar një CV profesionale, kliko: https://kosovajob.com/krijo-cv
Lexo më shumë
Shumëgjuhësia në karrierë: Sa pozitivisht ndikon?
Tregu i punës sot është shumë konkurrues, ndaj njerëzit që mund të flasin më shumë se një gjuhë janë shumë të kërkuar nga punëdhënësit. Mësimi i një gjuhe të huaj ju rritë profesionalisht dhe hapë shumë dyer në karrierë. Sa më shumë gjuhë të huaja që njihni, aq më të mëdha do të jenë gjasat për t’u përfshirë më shpejt në treg të punës. Një studim i ri, i realizuar nga Universiteti i Uashingtonit zbuloi se bazuar në aktivitetin e trurit, njerëzit që jetojnë në komunitete ku fliten gjuhë të shumta, mund të identifikojnë fjalët në një gjuhë tjetër më mirë sesa ata që jetojnë në një mjedis njëgjuhësh. Ndërkaq, një tjetër studim i botuar kohë më parë në revistën Brain and Language (Truri dhe Gjuha), skanimet e trurit treguan se njerëzit që flisnin vetëm një gjuhë duhej të punonin më shumë për t'u përqëndruar në një fjalë të vetme.Ndërkohë, njerëzit dygjuhësh mund të kenë tru më efikas në përpunimin e gjuhës dhe detyrave të tjera. Në një intervistë për AkademiPune, Lavdrim Avdyli, themelues i AEC (Academy Education Center), foli rreth ndikimit që ka në punësim njohja e gjuhëve të huaja. Ai tha se njerëzit që njohin më shumë se një gjuhë të huaj, kanë shumë më shumë përparësi në karrierë. “Njerëzit që njohin më shumë se një gjuhë të huaj, kanë më shumë mundësi se të tjerët dhe nuk bllokohen në asnjë moment. Normalisht edhe opsionet për punë janë më shumë. CV-ja zhvillohet në mënyrën më të përshtatshme dhe punëdhënësit kanë më shumë opsione të shohin gjëra tek ti, që ndoshta të tjerët nuk i kanë” Njohuritë në shumë gjuhë të huaja, Lavdrimi thotë se mund t’iu sigurojnë më shumë vende pune dhe atë në disa fusha. Këta individë mund të ushtrojnë edhe profesione të ndryshme. “Sa më shumë gjuhë të huaja që dini, aq më shumë mundësi për të pasur disa vende të punës do të keni, duke filluar prej administratës, përkthimit, gazetarisë, politikës dhe normalisht edhe mësimdhënies.” Cila është mënyra më e lehtë për ta mësuar një gjuhë të huaj? Një gjuhë e huaj mund të mësohet në shumë mënyra. Shumë njerëz mësojnë vetëm nëpërmjet televizorit, librave, muzikës, etj. Sipas Lavdrim Avdylit, mënyra më e mirë për të mësuar dhe përvetësuar një gjuhë të huaj është komunikimi. Si profesor i gjuhës angleze, ai thotë se kur mësohet një gjuhë e huaj, duhet t’i kushtohet rëndësi e veçantë edhe shqiptimit. “E para që unë do të propozoja në rast se dëshironi ta mësoni një gjuhë të huaj, është largimi nga librat. Librat, janë diçka shumë e mirë për t’u lexuar kur kemi më shumë kohë sepse leximi i librave na ndihmon në zhvillimin e vetes por jo gjithmonë një gjuhë mësohet prej një libri. Çelësi kryesor për ta mësuar një gjuhë të huaj, është komunikimi sepse nëpërmjet komunikimit zhvillohet edhe gramatika, fjalori, shkrimi dhe leximi. Mirëpo, efekti nuk është arritur vetëm nëse mësohet gramatika apo shkrimi. Në rast se nuk mund të tingëllojmë në gjuhën angleze si amerikanë, britanezë, kanadezë por automatikisht dallohemi nëse vijmë nga një pjesë e Ballkanit, kjo nuk mund të konsiderohet sukses, pra nëse edhe shqiptimit nuk i kushtohet rëndësi”  Si tjetër mundësi për ta mësuar më shpejtë dhe lehtë një gjuhë të huaj, Lavdrimi nënvizon anagazhimin përmes televizorit. Gjithsesi, ai thotë se edhe programet në televizione duhet të përzgjedhen për nivelin e gjuhës që zotëroni. “Një mundësi tjetër është anagazhimi përmes televizorit. Shikimi i filmave, serialeve ose dëgjimi i këngëve është gjë pozitive mirëpo duhet përzgjedhur programin e duhur për nivelin e gjuhës që keni. Kjo do të thotë, që nëse tentoni ta zhvilloni një gjuhë duke dëgjuar muzikë por dëgjoni një këngë shumë të shpejt dhe që nuk e kuptoni, atëherë krejt çka kuptoni është një ritëm i mirë muzike por asgjë më shumë. Prandaj, është gjithmonë më mirë në rast se zgjedhni një këngëtar ose këngë që pak a shumë e kuptoni, qoftë edhe nëse e kuptoni 10% sepse atë 10 përqindësh ju e zhvilloni dhe tjetrën herë bëhet 20, 30 e kështu me radhë. E njejta gjë vlen edhe për filmat, serialet por mundësisht duke u larguar nga gjuha shqipe apo gjuha amtare cilado qoftë ajo. Nëse jeni duke e shikuar një film në gjuhën angleze është mirë që edhe titrat të jenë në po atë gjuhë. Pra kur zhvilloni një gjuhë, mundohuni ta zhvilloni komplet”  “Eksploroni derisa ta gjeni punën e përshtatshme” Lavdrim Avdyli, u përfshi në tregun e punës qysh në moshën 16 vjeçare. Gjatë intervistës me AkademiPune, ai tha se karrierën e tij fillimisht e nisi si mësimdhënës i gjuhës angleze, me një grup shumë të vogël nxënësish, duke eksploruar edhe fusha të tjera në të njejtën kohë. Bazuar në përvojat e tij, ai këshillon të rinjtë që presin të hyjnë në treg të punës, që të punojnë punë të ndryshme derisa të gjejnë se cila është ajo karrierë që ju përshtatet më së shumti. “Unë kam arritur të mësoj shumë gjuhë të huaja për arsye se i kam zhvilluar disa punë në karrierën time. Unë nisa të punoj në moshën 16 vjeçare për herë të parë, si mësimdhënës i gjuhës angleze, pastaj kalova edhe në fusha të tjera. Kam punuar edhe si gazetar, si përkthyes, në administratë e burime njerëzore. Prandaj, këshilla më e mirë që unë mund të jap për të rinjtë sot, është të mos ndalën në asnjë përvojë pune që iu ofrohet, sepse kur i provojnë të gjitha mundësitë që ofrohen atëherë e kuptojnë se në cilën punë mund ta gjejnë veten më mirë”, përfundoi ai.  Academic Education Center (Qendra e Edukimit Akademik) është shkollë private, e cila ofron kurse të gjuhëve të huaja, trajnime në mësimdhënie, lidership, etj. /AkademiPune
Lexo më shumë
A KANË PËRPARËSI NË TREG TË PUNËS NJERËZIT QË NJOHIN GJUHË TË HUAJA?
"Sa më shumë gjuhë që njeh, aq më shumë njerëz vlen" Përfshirja në tregun e punës, përveç që është sfidë dhe përgjegjësi, konsiderohet edhe privilegj e dëshirë për t’u kyçur në një profesion të caktuar. Përpos arsimimit cilësor dhe përgatitjes se nevojshme profesionale, edhe njohja e gjuhëve të huaja ka një rëndësi të posaçme në sistemimin e një kandidati në një vend të caktuar të punës. Njohja e gjuhëve të huaja, e sidomos e gjuhëve më të rralla, mund të cilësohet si përparësi. Pos pozitave që domosdoshmërisht kërkojnë njohuri të një gjuhe të caktuar, shpesh mund të hasim edhe në konkurse të punës në të cilat preferohet apo ka përparësi edhe njohja e gjuhëve të tjera, që kryesisht lidhen me veprimtarinë e asaj kompanie. Kjo zakonisht haset në industritë ku dominojnë organizatat apo mekanizmat e huaj që ushtrojnë veprimtari konkrete në Kosovë. Prandaj, në shumicën e rasteve zotërimi i një apo disa gjuhëve të huaja cilësohet si avantazh, varësisht prej pozitës në të cilën aplikohet. Shumica e punëdhënësve janë të interesuar të punësojnë kandidatë që përveç se kanë një bagazh të pasur profesional, kanë edhe njohuri të gjuhëve të ndryshme të cilat e favorizojnë atë për një pozitë të caktuar. Në një intervistë për KosovaJob, bashkëthemeluesja e shkollës së gjuhëve të huaja Britannica-ELT, Nasire Bala-Rizaj, foli për rëndësinë që kanë gjuhët e huaja në përgjithësi. Ajo tha se edhe në Kosovë si në çdo vend tjetër të botës, njohja e një apo më shumë gjuhëve të huaja është përparësi për secilin individ, si në rrafshin e punësimit ashtu edhe të ngritjes së karrierës profesionale. “Nga përvoja dhe ekspertiza ime shumëvjeçare mendoj se të mësuarit e një gjuhe të huaj është një vlerë e shtuar për CV-në e secilit person. Pa dyshim se gjuhët e huaja i hapin më lehtë dyert e punësimit në profesionin e dëshiruar, kudo në kompani, në organizata e në institucione që i përshtaten profesionit dhe specializimit përkatës. Ekonomia bashkëkohore e tregut të lirë dhe qarkullimi intensiv i mallrave, dijes dhe njerëzve e ka determinuar pothuaj si domosdo njohjen e gjuhëve të huaja për një punësim dinjitoz. Kontaktet me popujt tjerë janë bërë të përditshme në çdo fushë të jetës, andaj këtu edhe e shoh elementin kyç të ndërlidhjes së gjuhëve të huaja me punësimin në Kosovë”, ka thënë ajo. Ndonëse gjuha angleze dominon gjithandej në botë, ajo theksoi se në Kosovë rrethanat aktuale bëjnë që pas gjuhës angleze, mësimi i gjuhës gjermane të jetë shumë i kërkuar. Bala-Rizaj shtoi se edhe njohja e njërës prej gjuhëve të popujve të Ballkanit Perëndimor është e preferueshme duke qenë se Kosova është pjesë e Gadishullit Ballkanik. “Natyrisht, gjuha angleze sot është gjuhë dominante në mbarë globin por në rrethanat aktuale në Kosovë, mësimi i gjuhës gjermane është bërë shumë i kërkuar. Edhe gjuhët tjera, si frëngjishtja dhe italishtja janë shumë të rëndësishme, sidomos për ata që karrierën profesionale e kanë drejtuar nga fusha e kulturologjisë. Megjithatë, mos të harrojmë se ne jemi pjesë e Gadishullit Ballkanik dhe njohja e njërës prej gjuhëve të popujve të Ballkanit Perëndimor është mjaftë i preferuar”, ka thënë ajo. Bala-Rizaj nuk mendon që niveli i njohurive të gjuhëve të huaja në Kosovë është i ulët, kjo sepse sipas saj të rinjtë tashmë e kanë kuptuar rëndësinë që kanë gjuhët e huaja e kësaj pozivisht i ndikon edhe përdorimi i teknologjisë dhe rrjeteve sociale.  Pavarësisht kësaj, ajo konsideron se  ka akoma nevojë për më shumë avancim në këtë drejtim ngase secili profesion e ka natyrën e vet të gjuhës përkatëse. E krejt në fund, Bala-Rizaj vuri theksin edhe tek njohja e mirëfilltë e gjuhës amtare. Ajo tha se pa njohje të mirë të gramatikës dhe drejtshkrimit të gjuhës shqipe, është vështirë të arrihet nivel i lartë i mësimit të gjuhëve së huaja. “Për njohje sa më të avancuar të cilësdo gjuhë të huaj nevojitet njohja po ashtu e avancuar edhe e gjuhës amtare, të cilit aspekt kryesisht nuk i kushtohet vëmendje e mjaftueshme. Sot më shumë çmohet njohja e gjuhës së shkruar sesa e komunikimit verbal dhe pa njohje të mirëfilltë të gramatikës dhe drejtshkrimit të gjuhës shqipe, vështirë se do të arrihet niveli i lartë i mësimit të gjuhës së huaj”, ka thënë ajo. Në Tetor të vitit 2015, Britannica- ELT lansoi testimin online të nivelit të gjuhës angleze në Kosovë. Në një periudhë prej 7 ditësh, më shumë se 5400 nga 7867 persona arritën të përfundojnë me sukses testin duke plotësuar të gjitha pyetjet. Statistikat treguan se niveli i përgjithshëm është B2 apo Upper Intermediate dhe B1+ apo Intermediate. Për këtë testim, interesim më i madh u vërejt nga mosha 18-24 vjeç ndërsa sa i përket gjinisë statistikat treguan se për një nivel të vogël femrat kanë pasur rezultate më të mira se meshkujt.
Lexo më shumë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë, i çertifikuar nga Bureao Veritas me ISO 9001: 2015 për Menaxhimin e Cilësisë.