Pse duhet t’ju kushtojmë rëndësi përshkrimeve të punës?

26 Feb, 2020

Pse duhet t’ju kushtojmë rëndësi përshkrimeve të punës?
	 	 

Përshkrimet e punës përdoren për një sërë arsyesh. Janë mjet për rekrutim, po ashtu kanë rol informues për pozita të reja pune që hapen nga kompani të ndryshme.

Përshkrimet e punës janë mjete ndihmëse si praktike ashtu edhe ligjore. Ato mund të jenë mjete të dobishme komunikuese për t’i treguar punëkërkuesve se çka saktësisht pritet nga ta në vendin e punës.

Përshkrimet e punës gjithashtu mund të adresojnë cilësinë dhe sasinë e standardeve të performancës, apo edhe rregullat e punës që vlejnë për një punë përkatëse.

Përpilimi i duhur i përshkrimeve të punës

Në rast se përshkrimet e punës nuk përpilohen mirë, punonjësit mund të mos i përmbushin pritjet e punëdhënësve. Përshkrimet e punës duhet të paraqesin përmbajtjen e vendit përkatës të punës, ambientin si dhe kushtet e punësimit.
Një format i zakonshëm i përshkrimit të punës përfshin:

 • Titullin e pozitës
 • Detyrat që duhet t’i kryej kandidati/ja
 • Kualifikimet që kërkohen për atë pozitë
 • Çka ofron kompania

Duhet ta keni parasysh se ambienti i punës pëson ndryshime si rezultat i kërkesave të tregut, përparimit të teknologjisë së prodhimit, interesave të klientëve dhe strategjive të konkurrentëve.

Prandaj, përshkrimet e punës duhet të rishqyrtohen dhe përditësohen. Drejtuesit e burimeve njerëzore duhet t’i parashikojnë dhe vlerësojnë ndryshimet që mund të ndodhin me kalimin e kohës.

Rëndësia e përshkrimeve të punës

Përshkrimet e punës janë zakonisht thelbësore për menaxhimin e njerëzve në organizata. Ato përdorën për rekrutim në mënyrë që menaxherët dhe aplikantët të mund të kuptojnë rolin e punës. Një përshkrim pune përcakton rolin dhe përgjegjësinë e një personi.

Përshkrimet e punës përmirësojnë aftësinë e një organizate për të menaxhuar njerëzit pasi ofrojnë detaje të rëndësishme si në vijim:

 • Sqarojnë pritjet e punëdhënësit për punonjësin
 • Sigurojnë bazën e matjes së performancës së punës
 • Ofrojnë një përshkrim të qartë të rolit të kandidatit për punë
 • Sigurojnë mjete referimi për çështjet e mosmarrëveshjes së punonjësve/punëdhënësve

Sa i kushtojnë rëndësi aplikantët përshkrimeve të punës?

Kur duam të aplikojmë për një vend pune, është shumë e rëndësishme t’i kushtojmë rëndësi leximit të përshkrimit të punës. Varësisht se për cilën pozitë aplikoni ju duhet ta lexoni me kujdes shpalljen që një kompani e caktuar e ka publikuar, në mënyrë që të informoheni mirë nëse plotësoni të gjitha kriteret e kërkuara.

Nuk duhet të nxitoni që ta përfundoni aplikimin sa më parë dhe dërgoni CV-në tuaj sa më shpejt, pasiqë rrezikoni të mos ftoheni fare për fazën e intervistës. Në fazën e intervistës nuk ftohet kandidati i parë që ka aplikuar, por kandidati që i ka kushtuar vëmendje shpalljes, kritereve të kërkuara, si dhe ka dërguar CV-në në formatin e duhur.

Disa gabime që aplikantët bëjnë gjatë aplikimit për vend pune:

 • Nuk e lexojnë me kujdes shpalljen
 • Bëjnë gabime gramatikore kur dërgojnë email
 • Nuk e kanë CV-në e përditësuar

Në mënyrë që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm dhe të vlerësohet nga punëdhënësi, ju duhet t'i evitoni gabimet e lartcekura. /AkademiPune

Fillo Kuizin
Testojeni veten, mësoni më shumë dhe argëtohuni në të njejtën kohë nëpërmjet kuizeve që ofrojmë ne për ju.
 • Cili nga këto është simboli i Litiumit?
  A
  Li
  B
  La
  C
  L
  D
  Pb
 • Cili element ka simbolin Ag?
  A
  Ari
  B
  Argjendi
  C
  Magnezi
  D
  Sulfuri
 • Cili nga këto është simboli i Terbiumit?
  A
  Tk
  B
  Ax
  C
  Tm
  D
  Tb
 • Përpos fizikës, cilën diciplinë tjetër e përfshin shkenca molekulare?
  A
  Kiminë
  B
  Atomikën
  C
  Rezonancën
  D
  Asnjërën nga këto
 • Cili është simboli i saktë i Titaniumit?
  A
  Tu
  B
  Ti
  C
  T
  D
  Tn
 • Cili është simboli i hekurit?
  A
  Fr
  B
  He
  C
  Fe
  D
  F
 • Nga çka përbëhen konvertuesit katalitik?
  A
  Karboni
  B
  Metalet transistore
  C
  Hidrogjeni
  D
  Metalet alkaline
 • Si quhet një atom që ka më shumë protone sesa elektrone?
  A
  Molekulë
  B
  Izotop
  C
  Anion
  D
  Kation
 • Kush e shpiku tabelën periodike moderne?
  A
  Mendel
  B
  Lavoisier
  C
  Mendeleev
  D
  Nobel
 • Cili është izotopi më i zakonshëm i hidrogjenit?
  A
  Protiumi
  B
  Deuteriumi
  C
  Tritumi
  D
  Hidrogjeni ka veç një izotop
1
/
10
ARTIKUJ TË NGJASHËM
Rëndësia e dëgjimit aktiv në vendin e punës
Dëgjimi aktiv nënkupton të dëgjuarit me vëmendje dhe mundëson që ta kuptoni më mirë mesazhin që personi tjetër po mundohet ta përçojë. Thuhet se brenda një minuti një person mund të flasë rreth 150 fjalë por mund të dëgjojë 500. Aftësitë e të dëgjuarit mund të ndryshojnë nga një person në tjetrin. Mirëpo, e mira është se këto aftësi mund të mësohen me kohë. Aftësitë e dëgjimit janë shumë të rëndësishme në çdo situatë, e sidomos në vendin e punës. Në punë, aftësitë e dëgjimit janë arma sekrete për të ndërtuar marrëdhënie të forta profesionale, për të rritur produktivitetin dhe për t’u zhvilluar në karrierë. Ne ju sjellim disa mënyra se si t'i përmirësoni aftësitë e dëgjimit aktiv: Mos ndërprisni. Jo më kot thuhet se heshtja është flori. Heshtja është një mënyrë që i kontribuon shumë mirë dëgjimit dhe kuptimit të asaj se çka po thotë folësi. Askujt nuk i pëlqen ta ndërpresin gjatë kohës sa flet. Prandaj, lëreni personin të flasë deri në momentin që ju jepet mundësia për të folur vetë. Përdorni gjuhën e trupit. Gjuha e trupit ndikon shumë në transmetimin e mesazhit tuaj dhe jo gjithmonë fjalët janë gjithçka. Dëgjimi aktiv kërkon edhe leximin e gjuhës së trupit të personit që flet. Bëni pyetje. Duke bërë pyetje kohë pas kohe, ju tregoni se jeni duke i kushtuar vëmendje asaj që po thuhet. Pse ka rëndësi dëgjimi aktiv në vendin e punës? 1. Krijohet besim Që detyrat dhe objektivat e caktuara të përfundohen në kohë dhe me sukses, është thelbësore që punonjësit të kenë besim tek njëri tjetri. Kur qëllimet përkatëse të secilit punëtor përmbushen, të gjithë janë më të lumtur. Për të ndërtuar besim në punë, është e rëndësishme t’i dëgjoni kolegët, të jeni të sinqertë, t’i mbështesni ata dhe të keni një komunikim të shëndoshë. Për t’i realizuar të gjitha këto duhet t'i zhvilloni aftësitë e dëgjimit aktiv. 2. Rritet produktiviteti Dëgjimi aktiv sjellë një numër përfitimesh kur vjen puna tek produktiviteti i përgjithshëm në kompani. Nëse idetë apo mendimet e punëtorëve nuk dëgjohen nga menaxhmenti, kjo ndikon në pakënaqësitë e punëtorëve dhe rezulton në produktivitet të ulët. Për t’i kontribuar produktivitetit në kompani, nevojitet komunikim nga të dy palët si dhe konsiderim i pikëpamjeve të secilit sepse vetëm në këtë formë krijohet kulturë e besimit dhe mirëkuptimit. 3. Zgjidhen konfliktet Konfliktet në vendin e punës janë të pashmangshme. Një konflikt mund të krijohet edhe vetëm nga një keqkuptim i vogël dhe situata mund të eskalojë. Mirëpo, me komunikimin e mirë zgjidhen edhe konfliktet. Kur thuhet komunikim i mirë, gjithsesi që nënkuptohet edhe të dëgjuarit aktiv. Duke e dëgjuar palën tjetër me vëmendje, mund të arrini t’i shihni gjërat nga këndvështrimi i tjetrit dhe t’i kuptoni edhe ndjenjat e të tjerëve. Një gjë e tillë, jo vetëm që ndihmon në zgjidhjen e konflikteve por ndihmon edhe në krijimin e respektit. 4. Krijohen marrëdhënie të forta me kolegët Një studim i kryer nga Faye Doell në vitin 2003 tregoi se ekzistojnë dy lloje të të dëgjuarit: "të dëgjuarit për të kuptuar" dhe "të dëgjuarit për të reaguar". Njerëzit që dëgjojnë për të kuptuar, arrijnë të krijojnë marrëdhënie më të mira dhe janë më empatikë në gjykimin e të tjerëve. E njëjta gjë vlen edhe për marrëdhëniet e punës, sa më shumë që praktikohet të dëgjuarit aktiv aq më mirë do të ndërtohen marrëdhëniet e punës. 5. Ndikon në vetëfuqizim Kur praktikoni të dëgjuarit aktiv dhe arrini të kuptoni se çfarë është e dobishme për ju në vendin e punës, ju përmirësoni perspektivën tuaj në atë drejtim si dhe fuqizoni veten.
Lexo më shumë
Pse duhet të shfaqim pasion në intervista të punës?
“Ndiqe pasionin. Do të të çojë drejt qëllimit“  - Oprah Winfrey Ftesa për një intervistë pune pranohet atëherë kur plotësohen kriteret kryesore që kërkohen për një pozitë të caktuar të punës. Një kompani shqyrton të gjitha kualifikimet, aftësitë, përvojat, interesimet dhe referencat e një kandidati para se ta ftojë atë për një intervistë. Mirëpo, intervistat e punës dinë të jenë edhe shumë stresuese. Ka shumë raste kur kandidatët kanë plotësuar të gjitha kriteret por përsëri nuk kanë arritur ta marrin atë vend pune. Një gjë të cilën mund të mos e kemi marrë shumë seriozisht kur kemi shkuar në intervista të punës, është të  tregojmë se sa kemi pasion për punën që po ofrohet. Pavarësisht nëse kriteret e punës plotësohen ose jo, pasioni për punën gjithmonë ka një rëndësi shumë të veçantë. Studimet tregojnë se ndër gjërat kryesore që rektruterët apo punëdhënësit gjithandej në botë shikojnë tek kandidatët, është pasioni. Të gjithë punëdhënësit duan të gjejnë kandidatë pasionantë, të entuziazmuar për një pozitë pune apo për kompaninë në përgjithësi. KosovaJob ka realizuar një intervistë me Venera Dermakun, menaxhere e burimeve njerëzore në kompaninë Beta. Ajo ka thënë se pasioni apo entuziazmi në intervista të punës ka shumë rëndësi ngase tek punëdhënësi përçohet mesazhi se sa është i interesuar një kandidat t’i bashkohet kompanisë dhe ta ushtrojë me seriozitet detyrën për të cilën po intervistohet. Si menaxhere me përvojë në burime njerëzore, ajo tha se shfaqja e pasionit tregon edhe se sa me vullnet një person po ndjehet për punën dhe për një pervojë të re.  “Pasionin në intervista të punës e shoh si diçka shumë me rëndësi për ta punësuar një kandidat. Ata kandidatë të cilët shprehin entuziazëm në intervistë të punës dhe vijnë energjik edhe në intervistë, japin një ndjenjë pozitive edhe për intervistuesin. Ndër të tjera, të jesh i informuar për pozitën që ke aplikuar dhe për kompaninë ku ke aplikuar është ndër gjërat po ashtu me shumë rëndësi, të cilat mendoj se hyjnë nën ombrellen e pasionit” shpjegon Venera Dermaku. Demonstrimi i pasionit në intervista të punës nuk është edhe diçka e thjeshtë. Ka shumë mënyra se si të dëshmojmë se vërtetë e duam atë punë për të cilën po intervistohemi. “Mënyra më e mirë është sinqeriteti, përgatitja e kandidatit/es para intervistës, interesimet e tyre  pas intervistës (ndoshta pyetje rreth intervistimit me intervistuesin),komunikimi i synimeve reale dhe të kapshme të së ardhmës rreth karrierës se kandidatit/es dhe kandidatët të jenë më të interesuar rreth asaj sfere të biznesit në kompaninë ku aplikojnë” Gjatë intervistës, Dermaku theksoi se kandidatët dëshmojnë pasionin edhe nëse shtrojnë pyetje domethënëse për pozitën e punës apo kompaninë, e gjithashtu nëse kandidatët ndërlidhin përgjigjet e tyre me përvojat paraprake, pasi që këto i japin më shumë kuptim përgjigjës dhe shtojnë akoma më shumë edhe interesimin e intervistuesve për ta. Çka duhet të shmangim kur tentojmë të shfaqim pasion në intervistë pune? Në një intervistë pune, duhet të tentohet të ruhet një baraspeshë në mes të shfaqjes së pasionit dhe dëshirës tepër të madhe për ta marrë atë vend pune. Venera nënvizoi se kandidatët duhet të kenë kujdes që te mos mburren më shumë se që duhet gjatë intervistës me rekturerët apo punëdhënësit. “Është shumë e rëndësishme që kandidatët të jenë sa më të sinqertë gjatë intervistës dhe të mos të jenë tejet të mburrur me vetëveten, punën aktuale dhe ndoshta kompaninë ne dukje. Është shumë e rëndësishme që kandidatëve të mos u lë përshtypje vetëm një ambient i bukur, mirëpo t’i japin kuptim edhe synimit dhe misionit te kompanisë apo punës që ne bëjmë edhe jashtë zyreve”, tha Dermaku. Ajo shtoi se jo gjithmonë pasioni tejet i madh mundet të japë shenja pozitive për intervistuesin ngase shpeshherë një gjë e tillë sinjalizon atë që kandidati/ja është e interesuar vetëm për një pozitë cilado që të jetë. Sipas saj, kjo mund ta bëjë pak dyshues intervistuesin. KosovaJob iu sjellë disa këshilla si të shmangni gabimet e mundshme kur tentoni të tregoni pasion në një intervistë pune. Mos tingëlloni të dëshpëruar. Interesimi për punë është diçka që vlerësohet shumë nga të gjitha kompanitë por mos tingëlloni sikur e dëshironi atë vend pune vetëm për përfitime, sikur jeni të varur nga ajo punë. Mos u përqëndroni vetëm te përfitimet e kompanisë. Duke u përqëndruar në përfitimet e kompanisë, në ambientin e punës, apo reputacionin e një kompanie të caktuar, ju mund të harroni të dëshmoni se çka vërtetë doni nga ajo punë. Mos u mburrni. Duke tentuar të shfaqni pasion/entuziazëm, ju shpesherë mund të flisni më shumë se që duhet rreth aftësive tuaja. Është mirë të flisni për aftësitë por gjithashtu të ikni nga mendimi sikur ju dini gjithçka. Kështu tingëlloni sikur jeni shumë arrogant ose që mendoni se jeni i mbiditur.
Lexo më shumë
Katër punë interesante për njerëzit që e duan ushqimin
Të gjithë ata njerëz të cilët e duan ushqimin dhe e kanë pasion gatimin, mund ta shndërrojnë atë dashuri në një karrierë të suksesshme. KosovaJob ju përcjellë disa profesione të cilat nuk kërkojnë ndonjë arsimim apo kualifikim zyrtar dhe janë shumë të përshtatshme për ata që duan edhe ndryshim në karrierë. Disa prej tyre mund të mos e keni ditur se ekzistojnë. Ata që e kanë pasion kuzhinën, do t'i shohin edhe si shumë argëtuese këto punë. 1. Kuzhinier personal Nëse keni dëshirë të gatuani për të tjerët por nuk iu pëlqen të punoni në mjedise si restaurantet, atëherë karriera si kuzhiner personal mund të jetë ideale për ju. Kuzhinierët personal krijojnë një meny të posaçme për klientët dhe pranojnë porosi. Kuzhinierët personal shkojnë gjithashtu nëpër shtëpitë e klientëve dhe përgatisin aty. Nëse si klient keni ndonjë familje që është më e zënë me punë, atëherë ka kuzhinierë që mund të përgatisin ushqime për të gjithë javën, ushqime  të cilat mund të ngrihen dhe të nxehen përsëri. Ideale do të ishte nëse specializoheni në një lloj gatimi, si p.sh gatime për veganët, kjo mund t’iu veçojë nga kuzhinierët e tjerë.   Aftësitë e nevojshme: Përpos pasionit për gatimin, duhen edhe aftësi për t’u marrë me klientë, duke i përshtatur gatimet sipas dëshirave të tyre. Duhet po ashtu t'i kushtoni shumë rëndësi edhe sigurisë ushqimore. Nëse jeni duke punuar me klientë të shumtë, aftësitë e mira të menaxhimit të kohës janë thelbësore për të balancuar gatimin dhe shpërndarjen e ushqimit për shumë njerëz. 2. Cicëron për restaurante ushqimi Nëse jeni prej atyre njerëzve që miqtë gjithmonë e pyesin se cili është restauranti më i mirë në qytet, apo jeni vazhdimisht në rrjedha me hapjet e reja të restauranteve dhe keni informacione se ku mund të jetë ushqimi më i mirë, atëherë konsiderojeni karrierën si cicëron (guide) për restaurantet më të famshme të ushqimit në një qytet. Kur njerëzit vizitojnë një qytet të ri, ata duan t'i shoqërojë një person me përvojë që t’i njoftojë me vendin përreth. Nëse keni shpirt ndërmarrësi, konsideroni mundësinë për të hapur kompaninë tuaj në këtë fushë. Aftësitë e nevojshme: Për ta bërë këtë punë, duhet të jeni person komunikativ dhe që ka eksploruar vende. Kjo është e domosdosshme për këtë pozitë sepse do të jeni në qendër të vëmendjes. Sensi i humorit është një plus i madh. Duhen gjithashtu edhe aftësi për të krijuar raporte të mira me grupin që ata të ndjehen të qetë dhe rehat. 3. Djathshitës Ndonëse emri i kësaj pozite mund të tingëllojë paksa komik, në rast se keni dashuri për produktet e qumështit, kjo mund të jetë një mundësi për karrierë serioze. Të gjitha dyqanet, kanë nevojë për njerëz me ekspertizë që mund të përcaktojnë se cilat djathëra janë më të mirë për t'u blerë dhe kur rekomandohet të blihen. Djathshitësit sigurohen që gjithmonë të jenë të pajisur me shumëllojshmëri djathi dhe të punojnë direkt me furnizuesit, të tilla si fermat e vogla të qumështit ose shpërndarësit e mëdhenj ndërkombëtarë.  Për ta realizuar këtë punë, kërkohen njohuri të gjëra të djathit. Ekzistojnë programe formale trajnimi por ato nuk janë të domosdoshme për të kërkuar një vend pune në këtë fushë. Aftësitë e nevojshme: Njohuri të mira rreth djathërave dhe gjithashtu qëndrueshmëri fizike - kjo punë shpesh përfshin përkulje, tërheqje dhe shtytje të rrotave të djathit - çka mund të peshojë shumë. 4. Testues recetash A e keni menduar ndonjëherë se si realizohen recetat nga librat më të mirë të gatimit apo revistat? Krijimi i një recete deri tek shtypja e saj kërkon shumë eksperimentim. Botuesit e recetave mbështeten në testime detajiste të ushqimit- duke u siguruar që temperatura e gatimit e zgjedhur të jetë më e mira, duke u siguruar që receta është e shkruar mirë dhe është e kuptueshme si dhe duke kontrolluar dyfish të gjitha masat e përbërësve, që ushqimi të mos përfundojë shumë i kripur ose i butë. Aftësitë e nevojshme për ketë profesion: Saktësi, precizitet dhe një mendje kurioze. Nevojitet një kuzhine me të gjitha pajisjet e nevojshme për t’i testuar të gjitha recetat.
Lexo më shumë
Rëndësia e aftësive të komunikimit në vendin e punës
Aftësitë e komunikimit janë aftësitë që përdorim kur japim dhe pranojmë lloje të ndryshme të informatave. Aftësitë e komunikimit përfshijnë dëgjimin, të folurit, vëzhgimin dhe empatinë.Sot shumica e kompanive janë në kërkim të kandidatëve që posedojnë aftësi të forta komunikuese. Folësit dinamikë dhe të përgatitur mirë vlerësohen shumë nga punëdhënësit dhe priren të fitojnë pozicione drejtuese dhe role të rëndësishme në kompani. Komunikimi i mirëfilltë brenda një vendi pune mund të përcaktojë nëse një biznes, kompani ose individ është i suksesshëm apo jo. Për të theksuar rëndësinë e aftësive të komunikimit do t’i përmendim disa prej aftësive komunikuese thelbësore që duhet t’i përdorni në vendin e punës, si t’i përdorni ato aftësi qartazi dhe si mund t’i përmirësoni ato. Ndër aftësitë komunikuese që mund t’i përdorni e që ju ndihmojnë shumë në vend pune janë dëgjimi, empatia, durimi si dhe qëndrimi pozitiv. Dëgjimi Sigurisht se të jeni një folës i mirë ju ndihmon shumë, por të jeni dëgjues i mirë është thelbësore për komunikim të duhur. Në vendin e punës, përmes aftësisë së dëgjimit, ju jeni të gatshëm të njihni nevojat e tjetrit. Kësisoj, ju përafroni interesat dhe synimet e përbashkëta që keni me kolegët. Nëse doni t'i tregoni dikujt që me të vërtetë po i dëgjoni fjalët e tyre, është mirë të merrni shënime, këtë mund ta aplikoni sidomos gjatë mbledhjeve të punës. Empatia Në vendin e punës, ju do të jeni në kontakt me njerëz të tjerë, kështu që është e rëndësishme që të jeni të hapur për mendimet e të tjerëve, pa marrë parasysh nëse pajtoheni apo jo me ta. Të kuptuarit e emocioneve të tjerëve është një ndër aftësitë kryesore në vendin e punës. Mund të ju mundësojë të zgjidhni konfliktet, të krijoni ekipe më produktive dhe të përmirësoni marrëdhëniet tuaja me kolegët e punës. Durimi Në vendin e punës, është e rëndësishme të praktikoni durim me veten dhe me të tjerët. Sigurohuni që të jeni të durueshëm me shefin tuaj si dhe kolegët, në mënyrë që të mund të dëgjoni me të vërtetë ato që thonë njerëzit e tjerë. Jo të gjithë do të jenë në gjendje të ju kuptojnë, prandaj është mirë të jeni sa më i hapur dhe të merrni kohën tuaj kur të shpjegoni gjërat që duhet të bëhen në një mënyrë të caktuar. Qëndrimi pozitiv Mund të ketë ditë kur nuk ndiheni të motivuar të shkoni në punë. Të gjithë i kemi përjetuar ato ditë dhe kjo nuk do të thotë që e urreni punën tuaj. Çelësi është që gjithmonë të mbani një qëndrim pozitiv pavarësisht se sa të lodhur apo të zemëruar ndiheni. Asnjëherë nuk duhet t'i ngatërroni ndjenjat tuaja të jashtme me punën, sepse kjo mund të krijojë keqkuptime dhe konflikte me kolegët e tjerë. Nëse keni ndonjë problem ose mosmarrëveshje në punë, bisedoni me njerëzit që janë të përfshirë dhe gjeni mënyra se si t'i tejkaloni ato probleme. /Akademi Pune
Lexo më shumë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë, i çertifikuar nga Bureao Veritas me ISO 9001: 2015 për Menaxhimin e Cilësisë.