Pse duhet t’ju kushtojmë rëndësi përshkrimeve të punës?

26 Feb, 2020

Pse duhet t’ju kushtojmë rëndësi përshkrimeve të punës?
	 	 

Përshkrimet e punës përdoren për një sërë arsyesh. Janë mjet për rekrutim, po ashtu kanë rol informues për pozita të reja pune që hapen nga kompani të ndryshme.

Përshkrimet e punës janë mjete ndihmëse si praktike ashtu edhe ligjore. Ato mund të jenë mjete të dobishme komunikuese për t’i treguar punëkërkuesve se çka saktësisht pritet nga ta në vendin e punës.

Përshkrimet e punës gjithashtu mund të adresojnë cilësinë dhe sasinë e standardeve të performancës, apo edhe rregullat e punës që vlejnë për një punë përkatëse.

Përpilimi i duhur i përshkrimeve të punës

Në rast se përshkrimet e punës nuk përpilohen mirë, punonjësit mund të mos i përmbushin pritjet e punëdhënësve. Përshkrimet e punës duhet të paraqesin përmbajtjen e vendit përkatës të punës, ambientin si dhe kushtet e punësimit.
Një format i zakonshëm i përshkrimit të punës përfshin:

 • Titullin e pozitës
 • Detyrat që duhet t’i kryej kandidati/ja
 • Kualifikimet që kërkohen për atë pozitë
 • Çka ofron kompania

Duhet ta keni parasysh se ambienti i punës pëson ndryshime si rezultat i kërkesave të tregut, përparimit të teknologjisë së prodhimit, interesave të klientëve dhe strategjive të konkurrentëve.

Prandaj, përshkrimet e punës duhet të rishqyrtohen dhe përditësohen. Drejtuesit e burimeve njerëzore duhet t’i parashikojnë dhe vlerësojnë ndryshimet që mund të ndodhin me kalimin e kohës.

Rëndësia e përshkrimeve të punës

Përshkrimet e punës janë zakonisht thelbësore për menaxhimin e njerëzve në organizata. Ato përdorën për rekrutim në mënyrë që menaxherët dhe aplikantët të mund të kuptojnë rolin e punës. Një përshkrim pune përcakton rolin dhe përgjegjësinë e një personi.

Përshkrimet e punës përmirësojnë aftësinë e një organizate për të menaxhuar njerëzit pasi ofrojnë detaje të rëndësishme si në vijim:

 • Sqarojnë pritjet e punëdhënësit për punonjësin
 • Sigurojnë bazën e matjes së performancës së punës
 • Ofrojnë një përshkrim të qartë të rolit të kandidatit për punë
 • Sigurojnë mjete referimi për çështjet e mosmarrëveshjes së punonjësve/punëdhënësve

Sa i kushtojnë rëndësi aplikantët përshkrimeve të punës?

Kur duam të aplikojmë për një vend pune, është shumë e rëndësishme t’i kushtojmë rëndësi leximit të përshkrimit të punës. Varësisht se për cilën pozitë aplikoni ju duhet ta lexoni me kujdes shpalljen që një kompani e caktuar e ka publikuar, në mënyrë që të informoheni mirë nëse plotësoni të gjitha kriteret e kërkuara.

Nuk duhet të nxitoni që ta përfundoni aplikimin sa më parë dhe dërgoni CV-në tuaj sa më shpejt, pasiqë rrezikoni të mos ftoheni fare për fazën e intervistës. Në fazën e intervistës nuk ftohet kandidati i parë që ka aplikuar, por kandidati që i ka kushtuar vëmendje shpalljes, kritereve të kërkuara, si dhe ka dërguar CV-në në formatin e duhur.

Disa gabime që aplikantët bëjnë gjatë aplikimit për vend pune:

 • Nuk e lexojnë me kujdes shpalljen
 • Bëjnë gabime gramatikore kur dërgojnë email
 • Nuk e kanë CV-në e përditësuar

Në mënyrë që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm dhe të vlerësohet nga punëdhënësi, ju duhet t'i evitoni gabimet e lartcekura. /AkademiPune

Fillo Kuizin
Testojeni veten, mësoni më shumë dhe argëtohuni në të njejtën kohë nëpërmjet kuizeve që ofrojmë ne për ju.
 • Mesatarisht, sa e gjatë duhet të jetë një CV profesionale dhe kompakte?
  A
  1 deri në 2 faqe
  B
  3 apo më shumë faqe
  C
  E gjatë aq sa të përfshijë çdo informatë
  D
  1 faqe
 • A është në rregull në rast se në CV i ekzagjerojmë disa nga përvojat e punës?
  A
  Po, sepse na ofron mundësi më të madhe të punësimit
  B
  Në asnjë variant nuk është në rregull
  C
  Në raste të caktuara, pse jo!
 • Çka duhet të përmbajë medoemos pjesa lartë e CV-së?
  A
  Titullin: Curriculum Vitae apo CV
  B
  Informata rreth kualifikimeve
  C
  Informata personale dhe kontaktin
  D
  Fotografinë
 • Cila nga këto nuk është e preferueshme të vendoset në CV?
  A
  Numri i telefonit
  B
  Kualifikimet
  C
  Qyteti i banimit
  D
  Data e lindjes
 • Në një CV kronologjike (formati më tipik i përdorueshëm në Kosovë), në çfarë renditje vendosen informatat?
  A
  Nga më e para me datë
  B
  Nga më e fundit me datë
  C
  Nga vendi i punës të cilin e kemi mbajtur më së gjati
  D
  Nuk ka rëndësi renditja përderisa informatat janë të sakta
 • Cila nga këto burime është kompetente t'ju lëshojë referencë për CV?
  A
  Një familjar
  B
  Punëdhënës i mëhershëm
  C
  Shok apo shoqe
 • Në një CV është e preferueshme të përdoren edhe pika renditëse (bullet points)?
  T
  E vërtetë
  F
  E pavërtetë
 • Cili nga faktorët e mëposhtëm është një faktor që ndikon në mospërzgjedhjen e CV-së suaj?
  A
  CV është vetëm 1 faqe
  B
  Formatim i dobët i CV-së
  C
  Qyteti ku banoni
 • Gabimet gramatikore mund të jenë arsye që CV-ja juaj të diskualifikohet:
  A
  Nuk ka rëndësi gramatika, më shumë kanë rëndësi informatat në CV
  B
  E vërtetë, gabimet gramatikore mund të diskualifikojnë një kandidat
  C
  Në asnjë variant, gramatika nuk duhet të jetë arsye për diskualifikim
 • Në cilin format është e preferueshme të dërgojmë CV-në tek punëdhënësi?
  A
  CV mund të dërgohet si fotografi
  B
  CV preferohet të dërgohet në Word Dokument
  C
  CV preferohet të dërgohet ne PDF
  D
  Nuk ka rëndësi formati
1
/
10
ARTIKUJ TË NGJASHËM
Rëndësia e profesionit të mësuesit
Profesioni i mësuesit ka një rëndësi të veçantë në shoqëri. Pothuajse të gjithë fëmijet, mësuesin e tyre e marrin si shembull ngase ai ka rol të rëndësishëm në jetën tyre dhe ata e shohin jo vetëm si mësues por edhe si prind të dytë. Mësimdhënia nuk është vetëm një profesion, është gjithashtu edhe një mundësi për t'iu shërbyer të tjerëve duke ndikuar në formësimin e një shoqërie të terë. Mirëpo, një profesion nëpërmjet të cilit ndikoni në formësimin e mendjeve të tjera, duhet ta dini se është një profesion me shumë përgjegjësi. Mësimdhënia ofron mundësinë për të ndryshuar jetën e njerëzve të tjerë për mirë. Si mësues mund të ndihmoni në zhvillimin e njohurive të dikujt, ndoshta edhe të ndikoni në mendjen dhe personalitetin e tyre. Mësimdhënia është një gjë tepër e dobishme për ta bërë, si dhe mësuesit e mirë janë të nevojshëm në çdo vend. Sidoqoftë, mësimi i të tjerëve mund të jetë i lodhshëm, stresues dhe kërkues, prandaj profesioni i mësuesit ka edhe përgjegjësi të mëdha. Mendja dhe motivimi i njerëzve ndryshojnë shumë, prandaj një mësues i mirë duhet të gjejë mënyra apo metoda të ndryshme inovative për t'u lidhur me nxënësit e tij. Një mësues i mirë i njeh nevojat e secilit prej nxënësve të tij, si dhe përdor qasje të ndryshme me secilin prej tyre. Nëse ju pëlqen puna me fëmijë dhe besoni se edukimi ka fuqinë për të ndryshuar jetën, atëherë karriera si mësues mund të jetë e duhura për ju. Cilat janë përparësitë e profesionit të mësuesit? Ndonëse profesioni i mësuesit është një profesion me shumë përgjegjësi dhe ndonjëherë i lodhshëm, ka gjithashtu edhe shumë përparësi. Mësuesi frymëzon të tjerët Duke u bërë mësues, ju mund të ndikoni në frymëzimin e të tjerëve. Kur ndani njohuritë me nxënësit tuaj, ju do të mund të ndikoni në ndërtimin e tyre, jo vetëm në rrafshin profesional, por edhe në atë personal. E ndani pasionin tuaj Mësimdhënia do t'ju japë mundësinë për të ndarë pasionin me të tjerët më shumë se profesionet e tjera. Duke u bërë mësues do të keni edhe mundësi për t’u avancuar në jetë vazhdimisht. Mësuesit e bëjnë ndryshimin Mësuesit kanë një ndikim tejet të madh në jetët e të tjerëve. Për nxënësit, mësuesi është ai i cili mund t’i stimulojë që të japin më të mirën e tyre në jetë. Kësisoj, një mësues arrin të bëjë diferencën në shoqëri. Mësuesi ndryshon të ardhmen në edukim Si mësues, ju mund të ndikoni në të ardhmen e arsimit në një vend të caktuar. Profesioni i mësuesit ua imponon që shumë shpesh të merrni pjesë edhe në trajnime. Duke punuar me të tjerë mësimdhënës, duke shkëmbyer njohuri, ju arrini të ndikoni pozitivisht tek të gjithë nxënësit tuaj dhe të krijoni gjenerata gjithmonë e më të përgatitura. Disa nga aftësitë që nevojiten në mësimdhënie Përveq njohurive profesionale, ka edhe disa cilësi të tjera, të përgjithshme të cilat duhen në mësimëdhënie. AkademiPune, ju sjellë disa prej tyre. Vetëbesimi Kreativiteti Sensi i humorit Përkushtimi Aftësi të shkëlqyeshme organizative Motivimi i studentëve ta bëjnë maksimumin Kuptimi i kërkesave të studentëve
Lexo më shumë
3 hapa se si ta përmirësoni vetë-diciplinën në punë
Vetë-diciplina është aftësia për t'i rezistuar impulseve, për të mbajtur fokusin, si dhe aftësia për t'i parashikuar projektet deri në përfundim. Në përgjithësi, punonjësit bëjnë manovrime gjatë menaxhimit të përgjegjësive. Në kuadër të këtyre përgjegjësive përfshihet edhe menaxhimi i të tjerëve, delegimi i punës, përfshirja në zgjidhjen e problemeve ose mosmarrëveshjeve gjatë procesit të punës. Vetë-diciplina kategorizohet nga këmbëngulja dhe vullneti që keni në vend pune, si dhe vëmendja që i kushtoni një detyre derisa ta përfundoni atë me sukses. Punonjësit të cilët janë të vetë-diciplinuar nuk shpërqendrohen lehtë. Ata mund të ruajnë përqendrimin përkundër pengesave që mund t’i kenë nga të tjerët. Vetë-diciplina në punë ju ndihmon që të jeni të përkushtuar në tërësi në detyrat përkatëse që mund t’i keni. Prandaj, është e nevojshme ta praktikoni vetë-diciplinën. Këtë mund ta bëni fillimisht duke vlerësuar nivelin e vetë-diciplinës që keni, si dhe duke ja parashtruar vetes disa pyetje si në vijim: *Cilat janë objektivat ditore që po ja caktoj vetes?*A kam ndërmarrë hapa për t’i shmangur shpërqendrimet që ngadalësojnë progresin e punës?*A po i jap vetes kohë të mjaftueshme për përfundimin e detyrave?*Cilat shprehi i kam përvetësuar deri më tani? Akademi Pune ju informon se si përmes 3 hapave mund ta përmirësoni diciplinën tuaj në vendin e punës: Rikujtoni rregullat e motivimit. Ka disa këshilla rreth motivimit dhe përcaktimit të synimeve që mund t'ju ndihmojnë të përmirësoni këmbënguljen tuaj në punë. Së pari, aty ku është e mundur, vendosni qëllimet tuaja. Përmbushja e qëllimeve ditore që ja përcaktoni vetes, qoftë ato të vogla apo të mëdha, ju ndihmon në ngritjen e motivimit tuaj. Nëse keni një qëllim që ju tërheqë dhe motivon, do ta keni më të lehtë ta drejtoni vëmendjen tuaj drejt arritjes së atij qëllimi. Kur përfundoni me sukses qëllimet që keni, sigurohuni që të ndani kohë për të shpërblyer përpjekjet tuaja. Kësisoj, ju vetë-motivoheni për punën e kryer, si dhe ndiheni më i gatshëm për qëllimet e radhës. Evitoni shpërqendrimet. Si shumë aftësi të tjera, vetë-diciplina përmirësohet më së miri me anë të praktikës së vazhdueshme pasi që është shprehi që përvetësohet. Një nga format më të mira për realizim të objektivave, është evitimi i shpërqendrimeve që ju pengojnë gjatë procesit të punës. Për të filluar procesin e evitimit të shpërqendrimeve, gjatë orarit të punës kujtoni momentet kur jeni shpërqendruar gjatë kryerjes së një detyre, si dhe shkruani diku se cilat ishin ato shpërqendrime. Ato mund te jenë si p.sh telefoni juaj, mesazhet qe merrni nga jashte apo diçka e ngjajshme. Prandaj, identifikimi i tyre ju ndihmon të vendosni se si t’i evitoni ato. Mos harroni, për të ndryshuar mënyrën se si punoni ju duhet kohë, prandaj duhet të keni durim përderisa evitoni shpërqendrimet nga dita juaj e punës. Mendoni mirë para se të merrni vendime. Vendimet që merrni për detyra të caktuara në punë, qoftë ato ditore apo javore, ndikojnë në punën tuaj drejtpërdrejt. Hulimtimet tregojnë se vendimmarrja nuk është gjë e lehtë. Prandaj, është e rëndësishme analiza që bëni para se t’i merrni ato vendime. Durimi që shfaqni gjatë vendimmarrjes ju ndihmon shumë në përmirësimin e vetë-diciplinës. /AkademiPune  
Lexo më shumë
Si ta mbani një raport të mirë me punëdhënësin?
Marrëdhëniet e mira, produktive, ku nuk mungon respekti janë çelësi i suksesit për një kompani. Këtu përfshihet raporti që keni me punëdhënësin tuaj. Përderisa prioriteti kryesor i një punëdhënësi është të ketë punonjës të zellshëm që përmbushin vizionin e tij për kompaninë, përveç kësaj një punëdhënës do të donte të kishte më shumë se sa vetëm marrëdhënie profesionale me njerëzit me të cilët punon. Në fund të fundit, punëdhënësi një pjesë të madhe të kohës e kalon me stafin, si rrjedhojë një raport i ftohtë dhe jo miqësor nuk do të kishte aspak kuptim për të dyja palët dhe do të ndikonte në performancën e kompanisë.Punëdhënësi luan një rol kryesor në ngritjen tuaj në karrierë, kështu që sa më shumë që ai njeh personalitetin tuaj, punën tuaj dhe etikën tuaj të punës, aq më më të mëdha janë gjasat që të shpërbleheni. Një marrëdhënie e shëndoshë dhe respektuese në raport me të, përmirëson moralin dhe produktivitetin tuaj, respektivisht raporti i tillë ndikon pozitivisht në karrierën tuaj. Nëse keni interes për një marrëdhënie sa më të mirë me punëdhënësin tuaj, Akademi Pune ju ofron disa sugjerime për krijimin e një raporti sa më të mirë: Merrni iniciativë të caktoni mbledhje mujore Është e rëndësishme që punonjësit të ndërmarrin iniciativën për të mbajtur takime individuale me punëdhënësin e tyre gjatë muajit. Kjo ndihmon që të vlerësohet gjendja aktuale në kompani, të vihen në pah rezultatet e arritura si dhe prioritetet për të ardhmen. Gjithashtu, gjatë mbledhjeve diskutoni gjendjen e projekteve aktuale, paraqitni idetë që keni për të ardhmen dhe kuptoni nëse jeni në të njejtin mendim me punëdhënësin tuaj dhe qëllimet që ka. Shfaqni vlerat tuaja Është me rëndësi ta kujtoni se jeni punësuar sepse posedoni aftësi të veçanta të cilat i vlerëson kompania. Si person i tillë, ju shpesh mund të ofroni perspektiva të ndryshme nga punëdhënësi juaj. Një punëdhënës i mirë nuk do të dëshironte që punonjësit të pajtohen gjithmonë me të, por gjithashtu të flasin për nevojat, realitetin dhe sfidat nëpër të cilat po kalon kompania e që duhet të adresohen, kësisoj ju shfaqni vendosmerinë që keni në atë që besoni. Përpiquni të keni komunikim sa më të hapur Sa herë i keni thënë punëdhënësit tuaj se një nga idetë e tij ose të saj nuk është aq e shkëlqyeshme? Ndoshta është bisedë e frikshme për çdo punonjës, por është e rëndësishme komunikimi i lirshëm pasi një punëdhënës mendje hapur do ta vlerësonte iniciativën tuaj për ide të reja inovative. Ofroni ndihmë Shprehni gatishmëri për të ndihmuar në ndonjë projekt edhe nëse nuk kërkohet një gjë e tillë nga ju. Shumë punëdhënës janë të ngarkuar gjatë gjithë kohës dhe shpesh nuk flasin nëse kanë nevojë për ndihmë. Prandaj, gjatë bisedës tuaj pyetni ata nëse kanë nevojë për ndihmë në ndonjë projekt të caktuar.
Lexo më shumë
8 profesione në të cilat mund të jeni të suksesshëm nëse njihni gjuhë të huaja
Sot, pothuajse të gjithë punëdhënësit duan të punësojnë njerëz që flasin më shumë se një gjuhë. Njohja e disa gjuhëve mund t'iu sjellë përfitime të shumta në karrierë. Duke e njohur gjuhë të tjera, ju rrisni mundësitë për të gjetur një vend të mirë të punës e gjithashtu të siguroni edhe të ardhura të mira. Shumë organizata, institucione, biznese, kanë nevojë për sa më shumë njerëz që njohin gjuhë të huaja. Individët që njohin më shumë se një gjuhë të huaj, mund të ushtrojnë shumë profesione, mirëpo disa prej tyre mund të sjellin suksesin më pranë.  Përfaqësues të shërbimit me klientë Në fushën e shërbimit me klientë do të keni goxha sukses në rast se e njihni edhe një gjuhë të huaj. Duke qenë se puna ju obligon të takoheni me njerëz dhe biznese të ndryshme, është shumë mirë nëse njihni gjuhë të huaja sepse mund të keni punë edhe me klientë ndërkombëtarë. Në këtë profesion, punëdhënësit duan njerëz që mund të kapërcejnë pengesat gjuhësore dhe të zgjerojnë bazën e tyre të klientëve. Përkthyes/ Interpretues Në ditët e sotme, profesioni i përkthyesit është shumë i kërkuar. Shumica e institucioneve apo bizneseve kanë nevojë të kenë të punësuar dikë që mund t’iu përkthejë materiale nga gjuhë të ndryshme. Kur njihni gjuhë të huaja, gjithmonë mund ta keni një vend të sigurt të punës si përkthyes. Thuhet se punësimi i përkthyesve dhe interpretuesve do të rritet shumë gjatë viteve në vijim. Specialistë në burime njerëzore Pjesa e burimeve njerëzore gjithashtu kërkon njohuri në gjuhë të huaja. Ata që kanë karrierë në burime njerëzore dhe njohin më shumë se një gjuhë, ndihmojnë ndërmarrjet shumë më shumë kur vjen puna tek punësimi i kandidatëve. Jo të gjithë kandidatët që intervistohen mund të njohin një gjuhë të caktuar sepse ata mund të vijnë nga kultura të ndryshme. Mësimdhënës Nëse dëshironi të keni një karrierë të suksesshme si mësimdhënës, është mirë të mësoni edhe një gjuhë të huaj. Mësimdhënësit që flasin më shumë se një gjuhë kanë shumë mundësi të jenë të suksesshëm në këtë profesion, sidomos në zonat ku ka popullësi multikulturore. Vlen të theksohet se shkollat tashmë kanë programe të ndryshme gjuhësore. Shkrimtarë / Gazetarë Njohuritë e një gjuhe tjetër ndihmojnë gazetarët dhe shkrimtarët të jenë të suksesshëm në hulumtime, kryerjen e intervistave apo shkrimin e artikujve  për media të huaja. Si shkrimtarë, mund të përktheni vepra në disa gjuhë dhe të arrini audiencë më të gjerë. Profesionistë të kujdesit shëndetësor Individët që punojnë në spitale apo klinika, çdo ditë duhet të takojnë një numër të madh të njerëzve. Në raste urgjente, njohuritë e gjuhëve të huaja hyjnë shumë në punë. P.sh, nëse ndonjë pacient nuk e njeh gjuhën e parë të një vendi, do të shmangej stresi i komunikimit. Kësisoj, mjekët që njohin dy gjuhë, infermierët, apo në përgjithësi stafi në spitale, do të kontribuonin shumë më shumë. Menaxherë të marketingut Në tregun e ditëve të sotme, kompanitë kanë shumë nevojë që të përcjellin mesazh të saktë. Pra, kanë nevojë për njerëz të cilët flasin rrjedhshëm gjuhët e klientëve të tyre që të përcjellin me sukses mesazhe të brendit. Punëtorët social Pjesë shumë e rëndësishme e shoqërisë janë punëtorët social. Puna e tyre lidhet me njerëzit. Karriera në punë sociale po aq sa është sfiduese është edhe e dobishme. Edhe në këtë fushë, shumë më shumë sukses mund të arrini nëse njihni gjuhë të huaja. Ju do të jeni në gjendje të komunikoni me njerëz dhe të kuptoheni më mirë por edhe ata do të ndjehen më mirë nëse flasin në gjuhën e tyre amtare. Kësisoj, gjuhët e huaja janë shumë vlefshme në këtë karrierë. 
Lexo më shumë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë, i çertifikuar nga Bureao Veritas me ISO 9001: 2015 për Menaxhimin e Cilësisë.