3 hapa se si ta përmirësoni vetë-diciplinën në punë

25 Feb, 2020

3 hapa se si ta përmirësoni vetë-diciplinën në punë
	 	 

Vetë-diciplina është aftësia për t'i rezistuar impulseve, për të mbajtur fokusin, si dhe aftësia për t'i parashikuar projektet deri në përfundim. Në përgjithësi, punonjësit bëjnë manovrime gjatë menaxhimit të përgjegjësive.

Në kuadër të këtyre përgjegjësive përfshihet edhe menaxhimi i të tjerëve, delegimi i punës, përfshirja në zgjidhjen e problemeve ose mosmarrëveshjeve gjatë procesit të punës.

Vetë-diciplina kategorizohet nga këmbëngulja dhe vullneti që keni në vend pune, si dhe vëmendja që i kushtoni një detyre derisa ta përfundoni atë me sukses. Punonjësit të cilët janë të vetë-diciplinuar nuk shpërqendrohen lehtë. Ata mund të ruajnë përqendrimin përkundër pengesave që mund t’i kenë nga të tjerët.

Vetë-diciplina në punë ju ndihmon që të jeni të përkushtuar në tërësi në detyrat përkatëse që mund t’i keni. Prandaj, është e nevojshme ta praktikoni vetë-diciplinën. Këtë mund ta bëni fillimisht duke vlerësuar nivelin e vetë-diciplinës që keni, si dhe duke ja parashtruar vetes disa pyetje si në vijim:

*Cilat janë objektivat ditore që po ja caktoj vetes?
*A kam ndërmarrë hapa për t’i shmangur shpërqendrimet që ngadalësojnë progresin e punës?
*A po i jap vetes kohë të mjaftueshme për përfundimin e detyrave?
*Cilat shprehi i kam përvetësuar deri më tani?

Akademi Pune ju informon se si përmes 3 hapave mund ta përmirësoni diciplinën tuaj në vendin e punës:

Rikujtoni rregullat e motivimit. Ka disa këshilla rreth motivimit dhe përcaktimit të synimeve që mund t'ju ndihmojnë të përmirësoni këmbënguljen tuaj në punë. Së pari, aty ku është e mundur, vendosni qëllimet tuaja. Përmbushja e qëllimeve ditore që ja përcaktoni vetes, qoftë ato të vogla apo të mëdha, ju ndihmon në ngritjen e motivimit tuaj.


Nëse keni një qëllim që ju tërheqë dhe motivon, do ta keni më të lehtë ta drejtoni vëmendjen tuaj drejt arritjes së atij qëllimi. Kur përfundoni me sukses qëllimet që keni, sigurohuni që të ndani kohë për të shpërblyer përpjekjet tuaja. Kësisoj, ju vetë-motivoheni për punën e kryer, si dhe ndiheni më i gatshëm për qëllimet e radhës.

Evitoni shpërqendrimet. Si shumë aftësi të tjera, vetë-diciplina përmirësohet më së miri me anë të praktikës së vazhdueshme pasi që është shprehi që përvetësohet. Një nga format më të mira për realizim të objektivave, është evitimi i shpërqendrimeve që ju pengojnë gjatë procesit të punës.

Për të filluar procesin e evitimit të shpërqendrimeve, gjatë orarit të punës kujtoni momentet kur jeni shpërqendruar gjatë kryerjes së një detyre, si dhe shkruani diku se cilat ishin ato shpërqendrime.

elimino shperqendrimet
Ato mund te jenë si p.sh telefoni juaj, mesazhet qe merrni nga jashte apo diçka e ngjajshme. Prandaj, identifikimi i tyre ju ndihmon të vendosni se si t’i evitoni ato. Mos harroni, për të ndryshuar mënyrën se si punoni ju duhet kohë, prandaj duhet të keni durim përderisa evitoni shpërqendrimet nga dita juaj e punës.

Mendoni mirë para se të merrni vendime. Vendimet që merrni për detyra të caktuara në punë, qoftë ato ditore apo javore, ndikojnë në punën tuaj drejtpërdrejt. Hulimtimet tregojnë se vendimmarrja nuk është gjë e lehtë.

Prandaj, është e rëndësishme analiza që bëni para se t’i merrni ato vendime. Durimi që shfaqni gjatë vendimmarrjes ju ndihmon shumë në përmirësimin e vetë-diciplinës. /AkademiPune

 

Fillo Kuizin
Testojeni veten, mësoni më shumë dhe argëtohuni në të njejtën kohë nëpërmjet kuizeve që ofrojmë ne për ju.
 • Fjala Pedagogji rrjedh nga greqishtja që do të thotë:
  A
  Kuptimi i fëmijëve
  B
  Mësimi i fëmijëve
  C
  Edukimi i fëmijëve
  D
  Udhëheqja e fëmijëve
 • Pedagogjia është studim rreth?
  A
  Edukimit
  B
  Procesit mësimor
  C
  Metodave mësimore
  D
  Udhëzimit të nxënësve
 • Sipas John Dewey, shkollat duhet t’i përgatisin nxënësit për:
  A
  Jetën e tashme
  B
  Të ardhmen
  C
  Ndërmarrësinë
  D
  Hulumtimin
 • Një aftësi nëse praktikohet shpesh ajo bëhet më e ______
  A
  Dobët
  B
  Fortë
  C
  Ndërlikuar
  D
  Kërkuar
 • Fusha e studimit që ka të bëjë me ndërtimin e proceseve të mendimit, përfshirë kujtesën, zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrjen quhet:
  A
  Edukim
  B
  Epistemologji
  C
  Zhvillim kognitiv
  D
  Konstruktivizëm
 • Sipas teorisë së Jean Piaget mbi zhvillimin kognitiv, në cilën moshë fillon faza e veprimeve formale te fëmijët?
  A
  7
  B
  11
  C
  13
  D
  8
 • Kush është autor i librit “Demokracia dhe Edukimi”?
  A
  John Dewey
  B
  William McGuffey
  C
  Frederick Douglass
  D
  Jaime Escalante
 • Platoni besonte se talenti dhe inteligjenca:
  A
  Janë të shpërndara gjenetikisht
  B
  Janë të shpërndara sipas gjinisë
  C
  Nuk janë të shpërndara gjenetikisht
  D
  Nuk janë të shpërndara sipas gjinisë
 • Sipas John Locke, çka nuk përmban mendja e një fëmiu?
  A
  Memorie
  B
  Ide të lindur
  C
  Imagjinatë
  D
  Vëzhgim
 • Kush nga këta përmendi për herë të parë rëndësinë e lojës(sportit) në edukim?
  A
  Sokrati
  B
  Platoni
  C
  Aristoteli
  D
  John Locke
1
/
10
ARTIKUJ TË NGJASHËM
Çka duhet të bëjnë punëdhënësit kur punonjësit kanë probleme emocionale?
Problemet emocionale në vendin e punës janë një temë që shumë njerëz do të donin t’i injoronin, por njësoj si shëndeti fizik edhe shëndeti mendor është esencial për sukses në vendin e punës. Kompanitë performojnë më mirë kur stafi është i shëndetshëm, i motivuar, si dhe më i përqendruar në punë. Punëdhënësit e zgjuar mbështesin punonjësit që janë duke përjetuar probleme emocionale, në mënyrë që ata t’i tejkalojnë më lehtë ato. Kompanitë duhet të dërgojnë një sinjal të qartë për stafin që shëndeti i tyre mendor ka rëndësi dhe se punonjësit duhet të jenë të hapur të kërkojnë mbështetje kur kanë nevojë. Një mënyrë e thjeshtë për të trajtuar shëndetin mendor në punë, është theksimi i rëndësisë që ka dhe se do të trajtohet në të njëjtën mënyrë si shëndeti fizik. Shëndeti mendor për të gjithë ne është i rëndësishëm. Ai mund të ketë luhatje varësisht nga gjendja jonë emocionale, po ashtu, ndikohet nga faktorët si brenda ashtu edhe jashtë punës. Fillimi i një bisede rreth gjendjes emocionale të punonjësit, nuk duhet të jetë aq i vështirë, pasi kësisoj si punëdhënës ju tregoni se përkrahni në mënyrë efektive stafin tuaj. Kësisoj, pa dyshim që nuk do të mungojë edhe angazhimi, motivimi, si dhe produktiviteti i punonjësve tuaj. Si ta kuptoni nëse një punonjës ka probleme emocionale? Puna nganjëherë mund edhe të jetë faktor stresues në jetën e njerëzve, por shpesh punonjësit nuk ndihen të sigurtë të pyesin për ndihmë kur ata nuk ndjehen mire emocionalisht. Kjo heshtje shton keqkuptimet dhe paragjykimet, të cilat mund ta bëjnë më të vështirë që njerëzit të jenë të hapur. Kjo është edhe ndër arsyet themelore se pse punëdhënësit duhet të pyesin stafin në mënyrë rutinore se si po ndihen dhe të diskutojnë rreth shendetit mendor të tyre. Qasja e tillë e punëdhënësit pastaj ndihmon në ngritjen e vetëbesimit tek punonjësit , që të flasin lirshëm rreth temave të ndryshme që i preokupojnë. Si punëdhënës ju mund të identifikoni kur një punonjës nuk po kalon një fazë të mirë, nëse ata pësojnë disa ndryshime si në vijim: Ndryshime në sjelljen e tyre në raport me kolegët e tjerë Ndryshime në performancën e punës Nuk ndihen të motivuar Ngurrojnë të marrin vendime, të organizohen dhe të gjejnë zgjidhje për problemet Duken të lodhur dhe nuk shfaqin interes për detyrat që u caktohen Si ta mbështesni një punonjës që po përjeton probleme emocionale? Pasi ta keni hapur temën me pononjësin tuaj rreth asaj se çka po i mundon ata, e rëndësishme është qasja që e përdorni për të adresuar çështjet kryesore me të cilat ata po ballafaqohen. Politikat e qarta në vendin e punës janë thelbësore për të mbështetur stafin që t'i përballojnë dhe tejkalojnë problemet dhe pakënaqësitë që mund t'i kenë. Është jetike që të keni një bashkëbisedim të mirëfilltë me punonjësit tuaj, si dhe t'i dëgjoni me kujdes nevojat që ata kanë. Këtë mund ta bëni nëse i aplikoni hapat si në vazhdim: Vlerësoni punën e tyre Gjeni mënyra të ndryshme për t’i motivuar Inkurajoni ata të jenë më të vetëdijshëm rreth gjendjes së tyre emocionale Rishikoni dhe reflektoni në arritjet e tyre Tregoni rëndësinë që ata kanë për kompaninë
Lexo më shumë
Si ta refuzoni një ofertë pune?
Jo gjithmonë do të dëshironi ta pranoni një ofertë pune. Ndonjëherë mund të jeni në një periudhë kur nuk dëshironi ta pranoni një ofertë për arsye të ndryshme - mbase mund të mos ju përshtatet më, ose mund t’ju ofrohen dy mundësi pune në të njejtën kohë. Refuzimi i një oferte pune nuk është diçka e lehtë, përkundrazi mund të jetë shumë e vështirë. Kërkon kurajo, maturi dhe njohuri.  Ju duhet të dini se si ta refuzoni një ofertë pune, në mënyrë që të shmangni çdo vështirësi në të ardhmen dhe të mbani një raport të mirë me punëdhënësin. Ne ju sjellim disa këshilla.   Informoni punëdhënësin sa më shpejt Nëse e keni kuptuar që oferta që ju është bërë nuk është e duhur për ju, refuzojeni menjëherë. Tregoni menaxherit apo punëdhënësit sa më herët që të mos e humbni kohën tuaj dhe të tyre. Shpjegoni shkurtimisht pse nuk po e merrni punën Mundohuni të jeni sa më të qartë në letrën tuaj. Mos e mbushni letrën me gjëra të parëndësishme. Qëndroni drejt e në pikë të asaj që dëshironi t’i thoni punëdhënësit dhe bashkëpunëtorëve tuaj. Shprehni mirënjohje  Duke shprehur mirënjohje, ju tregoni që e keni vlerësuar kohën dhe mundësinë që ua ka dhënë kompania përkatëse. Kjo mund t‘i ndikojë pozitivisht mbajtjes së një raporti të mirë në të ardhmen. Shprehni gatishmërinë për të mbajtur kontakt Nëse vërtetë jeni të interesuar të punoni për atë kompani, mirëpo roli që ofrohet nuk është i duhuri për ju, atëherë mundohuni të mbeteni në kontakt me kompaninë për ndonjë rol tjetër në të ardhmen. Në vazhdim, ju sjellim dy shembuj të e-mails që mund t’i dërgoni kur dëshironi ta refuzoni një ofertë pune dhe në të njejtën kohë të mbani një marrëdhënie të mirë me punëdhënësin. Subject: Ofertë pune – (Emri dhe mbiemri juaj) I/e nderuar (cekni emrin e personit që po i drejtoheni në letër) Fillimisht, ju falënderoj shumë që më keni ofruar pozitën e punës (shëno emrin e rolit që ju është ofruar) në kompaninë tuaj (shkruaj emrin e kompanisë). Dua t’ju informoj që nuk mund ta pranoj ofertën e punës ngase (shkruani shkurtimisht arsyen pse nuk mund ta merrni ofertën)  si p.sh : Unë jam person që e preferoj më shumë punën ekipore, ndërkaq kjo pozitë pune kërkon më shumë punë individuale. Prandaj, nuk mendoj që ky rol më përshtatet mua. Më vjen shumë keq. Faleminderit shumë për kohën dhe mundësinë e dhënë. Uroj shumë suksese për kompaninë tuaj dhe shpresoj që në të ardhmen të mund t'i bashkohem kompanisë në ndonjë rol tjetër. Përzemërsisht, (Shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj) Ju mund të mos preferoni të jepni ndonjë shpjegim pse nuk do ta pranoni një ofertë pune. Më poshtë, ju sjellim një shembull të dytë të një e-maili që mund t’ju ndihmojë ta refuzoni ofertën e punës me edukatë dhe pa dhënë shumë detaje. I/e nderuar (shkruani emrin e personit që po i drejtoheni) Dua t’ju falënderoj shumë që më keni ofruar rolin e (shkruani emrin e pozitës së punës) në kompaninë tuaj (shkruani emrin e kompanisë). Më vjen shumë keq por nuk mendoj që ky rol më përshtatet mua në këtë periudhë. Pavarësisht kësaj, une jam shumë i/e interesuar të bëhem pjesë e kompanisë suaj dhe do të isha i/e lumtur të dëgjoja për ndonjë rol tjetër nga ju.  Faleminderit shumë për vlerësimin dhe kohën tuaj. Gjitha të mirat, (Shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj).
Lexo më shumë
Si të jeni më të lumtur në punë?
Shumica e punëdhënësve përdorin metoda të ndryshme për t’i motivuar punëtorët dhe për t’i bërë të lumtur në ambientin e punës. Kur punëtorët janë të lumtur, ata janë edhe më produktivë dhe kompania në përgjithësi është më e suksesshme.  Mirëpo, pavarësisht nëse punëdhënësit mundohen të ofrojnë ose jo ambient të lumtur të punës, janë disa gjëra me të cilat mund të kontribuojnë edhe punëtorët individualisht në lumturinë në punë. Pavarësisht rrethanave, sipas balancecareers, ju mund të përdorni një mori strategjish që të mund të jeni më të lumtur në punë. 1. Gjeni karrierën të cilën e dëshironi Për shumë njerëz, një karrierë e mirë është një punë ku aftësitë e tyre vihen në pah. Në disa raste, një punë të cilën e bëni me qejf nënkupton të jeni pasionantë për punën në mënyrë që të mbusheni profesionalisht. 2. Gjeni një punë që iu lë kohë edhe për gjëra jashtë punës Një punë e mirë ua lehtëson jetesën edhe jashtë zyreve. Mendojeni në rast se keni dëshirë të kaloni fundjavë me të dashurit tuaj, të dilni mbrëmjeve me shoqëri, të keni ditë pushimi në mënyrë që të keni kohë për hobitë tuaja. Një orar stabil iu bën ta duani punën edhe më shumë. 3. Bëhuni përgjegjës për zhvillimin tuaj profesional dhe personal Që të jeni të lumtur në aspekt profesional, e mira do të ishte nëse investoni në rritjen tuaj profesionale dhe personale. Mundohuni ta zhvilloni një plan dhe pastaj ta implementoni atë, pra t’i nënvizoni disa qëllime që keni dhe t’i ndiqni ato. Kërkoni detyra qe mund t’iu ndihmojnë në arritjen e qëllimeve tuaja ne karrierë, pra diçka që iu mundëson të mësoni aftësi specifike. Krijoni lidhje që janë të vlefshme edhe nëse punëdhënësi juaj aktual nuk ua jep ato mundësi. Kur jeni të kënaqur në karrierë dhe ndjeheni se jeni duke u përmirësuar apo rritur, gjasat që të jeni të lumtur në pozitën e punës janë shumë të mëdha 4. Kërkoni të përfshiheni në ngjarjet në punë Ndjenja që nuk jeni i përfshirë në çështjet në punë apo nëse e dini që nuk i keni informacionet kryesore të cilat punonjësit e tjerë i kanë, mund t’ua krijojë bindjen se jeni të nënvlerësuar. Mirëpo, nuk duhet të prisni që dikush tjetër të vijë dhe t’iu përfshijë sepse ajo mund të mos ndodhë ndonjëherë tek disa punëdhënës. Në vend se të prisni se çka po ndodhë brenda kompanisë apo çka po ndodhë me projekte, është shumë më mirë nëse kërkoni informacionin qe iu nevojitet për ta bërë një punë të caktuar dhe të merrni vendime të rendësishme. 5. Kërkoni shpesh mendim rreth punës suaj Marrja e një mendimi rreth punës suaj, mund të sjellë më shumë motivim ose mund të plotësojë aftësitë kryesore të të kuptuarit, çka do t'iu ndihmojë ta bëni më mirë punën tuaj dhe të përshtateni në mjedisin tuaj të punës më me sukses. Nëse nuk merrni vazhdimisht një mendim rreth punës suaj, filloni ta kërkoni vetë atë ne fund të çdo detyre apo projekti. 6. Përkushtohuni në ato që mund t’i kryeni vërtetë Një ndër arsyet më të shpeshta të stresit në punë është dështimi për t’i mbajtur premtimet. Në shumë raste, punonjësit kalojnë më shumë kohë duke kërkuar falje pse nuk kanë arritur ta mbajnë një premtim dhe duke u shqetësuar për pasojat që mund të vijnë nga jo kompletimi i detyrave, se sa që kalojnë kohë duke e kompletuar punën. Për ta menaxhuar stresin dhe rritur lumturinë në punë, krijojeni një sistem për t’i ndjekur detyrat tuaja dhe mundohuni ta menaxhoni orarin. Qëndroni të organizuar në mënyrë që të jeni të sigurtë nëse mund ta kryeni ose jo një detyrë që iu jepet. Në rast se nuk keni kohe, mos tentoni të shfaqeni vullnetarisht. Nëse puna juaj po iu merr shumë energji, mos pranoni të qëndroni ashtu dhe të palumtur. Flisni me punëdhënësin tuaj që të shqyrtoni nëse kompania mund t’iu japë kohë shtesë, ndihmë apo çkado që iu nevojitet në këtë drejtim. 7. Shmagni negativitetin Duke qëndruar në një ambient të punës i cili është stresues dhe helmues, mund të rrisni mundësitë që ju të mos jeni të lumtur, pavarësisht se sa e doni punën tuaj. Zgjedhja që të jeni të lumtur në punë nënkupton shmangien e bisedave negative, thashethemeve, raporteve të këqija me kolegë, sa më shumë që është e mundur. Pavarësisht se sa pozitivë jeni, njerëzit negativë arrijnë të kenë ndikim tek ju. Nëse e shihni që një grup personash kanë vetëm sjellje negative, mundohuni të distancoheni apo t’i jepni kahje tjetër bisedës. 8. Praktikoni kurajo profesionale Shumë njerëz kanë frikë nga konfliktet dhe ndikimi që ato mund të kenë në të ardhmen e tyre. Konfliktet mund të jenë negative por nëse përfundojnë si duhet, mund t'iu ndihmojnë gjithashtu të arrini misionin dhe vizionin tuaj profesional. Nëse e adresoni çështjen siç duhet, me komunikim më pozitiv, me qëllime më të qarta dhe respekt për mentorët apo kolegët tuaj, atëherë edhe konflikti mund të jetë një gjë pozitive në punë. Duke pasur një kurajo profesionale, ju mund të krijoni mundësi për veten tuaj në çfarëdo pozite të punës. Kur i mbroni idetë tuaja, qëllimet dhe ëndrrat, do të jeni shumë më të lumtur me zgjedhjet tuaja. 9. Krijoni shoqëri Studimet kanë treguar se punëtorët të cilët kanë pasur një shok apo shoqe të mirë në punë, kanë qenë më të motivuar dhe më të lumtur në punë. Punonjësit kalojnë shumë kohë mjediset e punës, prandaj duke pasur një shoqëri të mirë, ka edhe përvoja pozitive në punë. Duke u ndjerë të vlerësuar nga një koleg, qoftë nëse është dikush me të cilin ju rrini gjithë kohës ose jo, ka shumë gjasa të rritet lumturia juaj ditore në ambientin e punës. 10. Kërkimi i punës do t'ju bëjë të buzëqeshni Nëse të gjitha dështojnë, kërkimi i një punë të re do t'ju bëjë të buzëqeshni.  Puna nuk duhet t’iu krijojë ndjenja të këqija në baza ditore. Prandaj, nëse ndjeni se lumturia në një vend pune është e pamundur, me shumë gjasa mund të keni ngecur në një kulturë toksike të punës ose në një punë që thjesht nuk mund të jetë e përshtatshme për ju. Në një rast të tillë, do të ishte mirë ta rishikonit edhe njëherë punën tuaj, karrierën, punëdhënësin. Pavarësisht nëse keni një punë ose jo, kërkimi i një pune të re që lidhet më shumë me interesat tuaja profesionale dhe personale, mund t’iu bëjë të ndjeheni më mirë.
Lexo më shumë
Si ta kuptoni nëse është koha për punonjës të rinj?
Për shumë pronarë të bizneseve, ideja e punësimit krijon imazhe të një jete më të lehtë. Do të keni më shumë kohë dhe më pak stres. Punët nuk do të ngecin dhe më në fund do të jeni në gjendje të rritni biznesin tuaj. Shumë pronarë të bizneseve kanë përvoja të ndryshme kur sjellin stafin dhe mund të mos përfundojnë të kënaqur. Në fakt, një nga ankesat më të mëdha që kanë pronarët e bizneseve të vogla, janë vështirësitë për punësimin dhe marrëdhëniet me punonjësit. Punëdhënësit mund ta gjejnë arsyen duke shqyrtuar dy gjëra të rëndësishme, të cilat janë përgatitja dhe koha. Nëse i shqyrtoni këto dy pika si duhet, atëherë do të rriten edhe gjasat për të punësuar njerëz të duhur që do të jenë pranë jush në arritjen e objektivave që keni. Pra, para se të vendosni të punësoni njerëz të rinj, lexoni këta hapa për t'u siguruar nëse jeni të gatshëm. Analizoni mirë situatën në të cilën ndodheni Është me të vërtetë e rëndësishme që ta  pyesni veten pse doni të punësoni dike? Jo çdo biznes me patjetër duhet të ketë një ekip të madh. Ju mund të keni presion për të rritur biznesin tuaj nga miqtë, familja, ose shoqëria në përgjithësi, por ju personalisht i njihni nevojat që përputhen me qëllimet e biznesit tuaj. Para se të vendosni për rritjen e stafit, rishikoni nëse keni nevojë për përmirësime dhe nëse rritja e stafit do t'ju ndihmonte në arritjen më të shpejtë të qëllimeve që keni. Cili do të jetë ndikimi nga punësimet e reja? Sjellja e anëtarëve të rinj në ekip është mjaft e rëndësishme, mirëpo fillimisht ju duhet të merrni parasysh peshën dhe ndikimin afatgjatë të këtij vendimi. Punësimi dhe trajnimi i dikujt për të qenë pjesë prodhuese e biznesit tuaj kërkon shumë kohë, energji, durim si dhe mjete të mjaftueshme financuese. Prandaj, ju si punëdhënës duhet t’i parashihni të gjitha këto situata me të cilat do të ballafaqoheni. Më e rëndësishmja, të punësosh dikë do të thotë se ata po shfaqin dëshirë dhe gatishmëri të jenë pjesë e ekipit tuaj. Ata do të kërkojnë stabilitet, burime për të përfunduar punën dhe mundësi për ngritje në karrierë. Nëse tashmë kanë pranuar të punonjë bashkë me ju do të thotë që ata me siguri po heqin dorë nga oferta tjera për punë që mund të kenë. Prandaj është përgjegjësi nëse jeni pronar i ndonjë biznesi kur punësoni dikë, pasi duhet përkushtim për t’i ndihmuar ata të zhvillohen. Pastaj, ky përkushtim i juaji padyshim se do t’ju kthehet me punë dhe mirëbesim nga ana e tyre. Vlerësoni nevojat tuaja Kur bëhet fjalë për të sjellë një person të ri, së pari do të duhet të keni një ide shumë të mirë se çfarë detyrash dëshironi të kryej ai person. Për ta bërë këtë, së pari duhet të keni një ide rreth kërkesave aktuale të tregut, se ku keni nevojë për përmirësime dhe si punonjësi i ri do t'ju ndihmoj në përmbushjen e këtyre kërkesave. A jeni të gatshëm financiarisht? Ka shumë rëndësi të siguroheni nëse jeni financiarisht të gatshëm për të sjellë punonjës të ri. Ju nuk duhet të bazoheni vetëm në pagën që ia jepni punonjësit dhe ta shihni këtë si shpenzim të vetëm, pasi përveç pagës, punonjësit do të kenë nevojë edhe për trajnime të ndryshme në mënyrë që produktiviteti i tyre të rritet në punë. Ju gjithashtu duhet të shikoni përtej asaj që tregojnë tani financat tuaja dhe të siguroheni që do të ketë punë të qëndrueshme edhe në të ardhmen. Punësimi  i më shumë personave do t'ju lejojë të zgjeroni kapacitetet, por duhet të ekzistojë një plan se cila është mënyra e duhur që kjo të funksionojë./AkademiPune
Lexo më shumë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë, i çertifikuar nga Bureao Veritas me ISO 9001: 2015 për Menaxhimin e Cilësisë.